dec 04 2017

Extra camera’s in de binnenstad en dorpen tegen vandalisme en snelheid

Stad Ninove investeerde in 2015 in camera’s aan de stedelijke scholen om inbraak en vandalisme tegen te gaan. In 2017 werd om 500.000 euro in camera’s geïnvesteerd in de binnenstad en de invalswegen , met inbegrip van camera’s met nummerplaatherkenning die ingezet worden om diefstallen en andere criminaliteit op te lossen. In 2018 worden de …

Lees verder »

dec 04 2017

Voorrangsreglement voor mensen met een beperking m.b.t. de wachtlijsten van sociale woningen wordt ingevoerd in Ninove (goedgekeurd op gemeenteraad van 23-11-2017)

Komen in aanmerking : verstandelijke, motorische, visuele en auditieve beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel , al dan niet in combinatie met psychische problematiek of gedrags- en emotionele stoornissen. Shm Ninove Welzijn zal maximaal twee toewijzigen doen per jaar en shm Denderstreek zal maximaal één toewijzing doen per jaar van een sociale woning aan een alleenstaande, koppel …

Lees verder »

okt 17 2017

17 oktober Dag van de Armoede

dag van de armoede

De armoede is opnieuw gestegen naar gemiddeld 10% in Vlaamse gemeenten, 25% in Wallonië en 50% in Brussel. Laaggeschoold zijn brengt armoede mee. Tweeoudergezinnen waarin beiden laaggeschoold zijn kampen het meest met werkloosheid, minder goed betaalde flexi-jobs, interimwerk en deeltijds werk. Een laaggeschoold éénoudergezin die de kosten van huur en electriciteit en verwarming niet kan …

Lees verder »

okt 04 2017

NINOVE ♥ DIEREN

DSCN1298

    Ninove heeft een hart voor dieren. En dat merk je aan de maatregelen en voorzieningen die er zijn!   Dierenpolitie Sinds januari 2014 heeft de stad een dierenpolitie. Een aantal politie-inspecteurs zet zich, bovenop hun overige taken, in voor het dierenwelzijn in onze stad. Zij geven richtlijnen aan de eigenaars van dieren wanneer …

Lees verder »

okt 04 2017

Onderwijs: infrastructuur én beleid

Stad Ninove investeert voor 8,5 miljoen euro in de infrastructuur van het stedelijk basisonderwijs enerzijds en anderzijds wordt ingezet op aanpak van diverse problemen Stad Ninove investeert 8,5 miljoen euro in vier nieuwe scholen. De stedelijke basisscholen breiden uit of worden vervangen door een nieuwbouw. De Oogappel te Appelterre nam in februari 2017 de nieuwbouw …

Lees verder »

okt 04 2017

De Speelotheek Speelodroom

Spelodroom

De speelotheek is geopend op 20.09, een uitleendienst van speelgoed voor jong en oud. De speelotheek is tot stand gekomen door een samenwerking van drie partners Teledienst vzw, ocmw en de stad. De stad en ocmw stellen hun infrastructuur gratis ter beschikking alsook de bekostiging van een coordinator Lien ; Teledienst vzw zorgt voor de …

Lees verder »

aug 29 2017

Veilig terug naar school!

Affiche_2_JPG

  Voor een veilig schoolbegin zorgen we SAMEN . Om het schooljaar veilig te laten beginnen roept SAMEN op om iedereen attent te maken op hun weggedrag en een veilige schoolomgeving . Doe mee aan de actie en hang de affiche voor het raam.                      

jun 17 2017

UITBREIDING STADSSCHOOLTJE IKKE PARKLAAN : einde bouwwerken voorzien voor herfstverlof 2017

Uitbreiding school Ikke_1

Vorige vrijdag is gestart met ‘de eerste steenlegging’ officieel de verbouwingswerken aan de school ‘Ikke’ langs de Parklaan. Schepen Coppens bij haar gelegenheidsspeech: ‘Het schooltje barst momenteel uit zijn voegen en heeft nood aan uitbreiding. De container die dienst doet als refter wordt vervangen door een nieuwbouw. Aan het bestaande gebouw worden twee klaslokalen en …

Lees verder »

jun 17 2017

Uitbreiding van het subsidiereglement kinderopvang

Op voorstel van Katie Coppens, schepen van kinderopvang en kindbeleid, werden in  2014 twee subsidies ingevoerd namelijk een locatiepremie (per kinderopvanglocatie) en een anciënniteitspremie (op basis van het aantal jaren dat de kinderopvang bestaat); deze premies worden toegekend ter ondersteuning van de bestaande kinderopvanginitiatieven zowel als om de opstart van een nieuwe kinderopvang te stimuleren. …

Lees verder »

jun 17 2017

Spelotheek

Op 17 september 2017 zal de spelotheek geopend worden door de schepen van kindbeleid Katie Coppens samen met de ocmw voorzitter Lieven Meert. Dit is een uitleendienst van speelgoed die openstaat voor iedereen. Dit zal georganiseerd worden in het gebouw op de hoek van de Onderwijslaan en de Bevrijdingslaan iedere woensdag van 11 uur tot …

Lees verder »

Oudere berichten «