februari 2012 archive

Juridische weetjes: Eenvoudige echtscheiding sedert 1.09.2007

Wist je dat?
Er kan uit de echt gescheiden worden op grond van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) via de notaris op voorwaarde dat omtrent alles een akkoord bestaat tussen de echtgenoten.

Tot 2007 kon de echtscheiding ook worden uitgesproken via de Rechtbank op grond van zwaarwichtige feiten (overspel, beledigingen, geweld, enz.) van de ene echtgenoot tegen de andere.

Sedert 1.09.2007 kan uit de echt gescheiden worden louter op grond van de “onherstelbare duurzame ontwrichting” waarbij:

  • ofwel na vaststelling door de Rechtbank van zes maanden aparte domiciliëring met akkoord van beide echtgenoten zonder vechtscheiding de echtscheiding automatisch wordt uitgesproken
  • ofwel na vaststelling door de Rechtbank van één jaar aparte domiciliëring zonder vechtscheiding op verzoek van slechts één der echtgenoten volstaat om de echtscheiding uit te spreken.

De echtscheiding kan in beide gevallen via een gewoon verzoekschrift (zonder kostelijke dagvaarding via gerechtsdeurwaarder) aangevraagd worden. Indien er nog voorlopige maatregelen dienen te worden uitgesproken m.b.t. de kinderen, afbetaling hypotheek, verdeling roerende goederen enz. tijdens echtscheiding zal de echtscheiding veelal nog met dagvaarding moeten worden ingeleid.