juni 2017 archive

UITBREIDING STADSSCHOOLTJE IKKE PARKLAAN : einde bouwwerken voorzien voor herfstverlof 2017

Uitbreiding school Ikke_5

Vorige vrijdag is gestart met ‘de eerste steenlegging’ officieel de verbouwingswerken aan de school ‘Ikke’ langs de Parklaan. Schepen Coppens bij haar gelegenheidsspeech: ‘Het schooltje barst momenteel uit zijn voegen en heeft nood aan uitbreiding. De container die dienst doet als refter wordt vervangen door een nieuwbouw. Aan het bestaande gebouw worden twee klaslokalen en extra sanitair gebouwd. Ook de buitengang naar de klassen wordt overkapt. Een klaslokaal in het bestaande gebouw zal omgebouwd worden tot refter.’

 

De werken zijn begroot op 468.000 euro en worden volledig gefinancierd door de stad. Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober 2017.

Uitbreiding school Ikke_1

Uitbreiding school Ikke_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding school Ikke_2

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding school Ikke_3

 

 

Uitbreiding van het subsidiereglement kinderopvang

Op voorstel van Katie Coppens, schepen van kinderopvang en kindbeleid, werden in  2014 twee subsidies ingevoerd namelijk een locatiepremie (per kinderopvanglocatie) en een anciënniteitspremie (op basis van het aantal jaren dat de kinderopvang bestaat); deze premies worden toegekend ter ondersteuning van de bestaande kinderopvanginitiatieven zowel als om de opstart van een nieuwe kinderopvang te stimuleren.
Hierdoor krijgen alle onthaalmoeders en kinderopvanginitiatieven te Ninove een subsidie van de stad omdat velen onder hen geen subsidies ontvangen van de hogere overheid.
Velen ontvangen tussen de 300 à 700 euro per jaar van de stad die zij kunnen gebruiken volgens eigen wensen.
Deze subsidies worden uitgebreid voor kinderopvanginitiatieven die grote investeringen doen en die zich inschrijven voor de uitbreidingsrondes van kind en gezin om alzo subsidies van de hogere overheid te ontvangen. Doordat de vraag veel hoger is dan de middelen die door de vlaamse regering ter beschikking gesteld worden, vallen veel kinderopvanginitiatieven uit de boot m.b.t. de subsidies van de Vlaamse regering ondanks dat zij aan alle voorwaarden voldoen om van deze subsidies te genieten.
Vandaar dat de stad Ninove deze kinderopvanginitiatieven die zware investeringen doen door bijvoorbeeld grotere groepen van kinderen op te vangen en hiervoor bijvoorbeeld een pand dienen aan te kopen uitsluitend om hun kinderopvang in uit te oefenen, extra subsidies toe te kennen.
Er is nood aan kinderopvang. Dit gaat gepaard met grote investeringen van gebouwen, speelgoed, materiaal, vormingen.
Een kinderopvang moet rendabel blijven. Zij moeten dan ook ondersteund worden omdat er gebrek aan kinderopvang is.
Als de regering hen onvoldoende ondersteunt dient de stad deze rol op zich te nemen.
Voor 2014 betaalde de stad nul euro subsidies. Sedert 2014 wordt er jaarlijks +/- 13.000 euro subsidies verdeeld onder de kinderopvangen en vanaf 2017 zal er ongeveer 25.000 euro per jaar verdeeld worden onder de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders.

 

 

Spelotheek

Op 17 september 2017 zal de spelotheek geopend worden door de schepen van kindbeleid Katie Coppens samen met de ocmw voorzitter Lieven Meert.

Dit is een uitleendienst van speelgoed die openstaat voor iedereen. Dit zal georganiseerd worden in het gebouw op de hoek van de Onderwijslaan en de Bevrijdingslaan iedere woensdag van 11 uur tot 17 uur.

Kinderen dienen bij het uitlenen vergezeld te worden van een volwassene, ouder / grootouder.

 

Verhoging van de subsidie van het dierenasiel voor katten en honden te Denderwindeke en van de subsidie van het dierenasiel voor weidedieren te Pollare

Hondenlosloopweide

Schepen van dierenwelzijn Katie Coppens werd de subsidie van de stad aan het dierenasiel verhoogd van 0,25 euro per inwoner naar 0,30 euro per inwoner in 2016 en opnieuw verhoogd naar 0,50 euro per inwoner in 2017 hetzij een subsidie van € 19.000 euro per jaar.

Na de zomer zal tevens de nominatieve subsidie aan de ark van pollare (het dierenasiel voor weidedieren) verhoogd worden van € 1000 naar € 5000 per jaar.

 

We mogen fier zijn dat Ninove dergelijke mooie diereninitiatieven hebben binnen onze stad. Zij verdienen dan ook onze volledige steun zodat zij kunnen voortbestaan.