februari 2013 archive

Katie Coppens : eerste schepen voor de Sp.a

resized_K.Coppens.JPG.h600

Geen herverkiezingen. We kunnen met vol enthousiasme starten met het nieuwe beleid in  Ninove.

Mijn bevoegdheden als schepen zijn de volgende: Onderwijs, de Academie van Muziek, Woord en Dans, de Academie voor Beeldende Kunst, Wonen (sociale woningen), kinderopvang, armoedebestrijding, integratie, begraafplaatsen en dierenwelzijn, kortom een sociaal – cultureel pakket aangevuld met dierenwelzijn.

Het aanbod aan scholen en kinderopvang is  een groot aandachtspunt.

Door meer betaalbare woningen te voorzien kunnen we de stijgende armoede opvangen.

Integratie en armoedebestrijding begint bij onderwijs maar ook via culturele- en sportverenigingen.  Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel daarvan. Daarbij hoort ook de organisatie van culturele– culinaire evenementen die  onze inwoners met elkaar in contact brengen. Elkaar beter leren kennen , inspanningen doen om zich te integreren en elkaar daartoe de nodige tijd gunnen, draagt bij tot een aangename multiculturele samenleving met wederzijds respect.

Voldoende kinderopvang maakt het voor de ouders mogelijk te werken en Nederlandse lessen te volgen en draagt dus bij tot de integratie en armoedebestrijding.

De begraafplaatsen kunnen beter onderhouden en georganiseerd worden.

Een op te richten dierenpolitie (politieagent die zich bijschoolt om verwaarloosde dieren te herkennen en de burgers tips geeft voor betere verzorging van hun dieren) en dierenbegraafplaats en het organiseren van een dierenfestival zijn aandachtspunten.

Voormelde punten zullen extra mijn aandacht krijgen de komende jaren naast de andere taken toegekend aan andere schepenen zoals economie, tewerkstelling, seniorenbeleid, verkeersveiligheid, inspraak van de bevolking enz. waarbij de sp.a standpunten zullen benadrukt worden.

 

het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter

het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter

GEEN HERVERKIEZINGEN IN NINOVE

De Raad van State heeft in hoger beroep op 14.02.2013 geoordeeld dat de verkiezingen van 14.10.2012 geldig zijn zodat er geen herverkiezingen komen in Ninove.

AUDITEUR BIJ RAAD VAN STATE ADVISEERT GEEN HERVERKIEZINGEN VOOR NINOVE

De auditeur stelt in zijn advies dat er geen herverkiezingen moeten georganiseerd worden. Dit is ook de mening van onze partij. We blijven erbij dat niet een ganse stad en haar inwoners de gevolgen moeten dragen van de fouten van één iemand. Nieuwe verkiezingen organiseren kost onze stad veel geld, vereist tal van administratieve en logistieke inspanningen, de inzet van honderden mensen in de tel- en stembureaus, en verlengt bovenal de duur van “lopende zaken” waardoor onze stad gedurende maanden niet op een volwaardige manier kan bestuurd worden.

 

Tegelijkertijd is het duidelijk dat dit slechts een advies is en dat de terughoudendheid en voorzichtigheid op zijn plaats is. Een advies van de auditeur is niet-bindend en vormt een normale stap in de procedure bij de Raad van State. Komende dinsdag zal de zitting plaatsvinden voor de kamer. Later zal dan een definitieve beslissing volgen van de Raad van State. Alleen die beslissing telt en wij zullen ons in afwachting daarvan dan ook onthouden van verdere commentaar.