december 2017 archive

Extra camera’s in de binnenstad en dorpen tegen vandalisme en snelheid

Stad Ninove investeerde in 2015 in camera’s aan de stedelijke scholen om inbraak en vandalisme tegen te gaan.

In 2017 werd om 500.000 euro in camera’s geïnvesteerd in de binnenstad en de invalswegen , met inbegrip van camera’s met nummerplaatherkenning die ingezet worden om diefstallen en andere criminaliteit op te lossen.

In 2018 worden de camera’s uitgebreid voor een bedrag van 380.000 euro in de binnenstad en dorpen ter bescherming van braak en vandalisme ten aanzien van stadsgebouwen en de begraafplaatsen.

 

Schepen van onderwijs en begraafplaatsen Katie Coppens

Voorrangsreglement voor mensen met een beperking m.b.t. de wachtlijsten van sociale woningen wordt ingevoerd in Ninove (goedgekeurd op gemeenteraad van 23-11-2017)

Komen in aanmerking : verstandelijke, motorische, visuele en auditieve beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel , al dan niet in combinatie met psychische problematiek of gedrags- en emotionele stoornissen.

Shm Ninove Welzijn zal maximaal twee toewijzigen doen per jaar en shm Denderstreek zal maximaal één toewijzing doen per jaar van een sociale woning aan een alleenstaande, koppel of gezin waarvan iemand deel uitmaakt van de doelgroep.

In Ninove zijn 751 woningen van Ninove Welzijn en 183 woningen van Denderstreek voorhanden en 46 woningen van de sociaal verhuurkantoor, in totaal 980 sociale woningen.

Er worden ook steeds woningen bijgebouwd en gerenoveerd om de wachtlijsten weg te werken.

Er staan een 1000 tal wachten op de wachtlijsten van Ninove Welzijn en Denderstreek .

Gelet op de grote wachtlijsten en het feit dat mensen met een beperking gemakkelijk geweigerd worden op de privé-markt zal dit voorrangsreglement soelaas brengen voor mensen met een beperking.

In 2017 werd reeds een voorrangsreglement voor 65 plussers goedgekeurd waardoor jaarlijks ook enkele sociale woningen bij voorrang aan een 65 plusser wordt toegewezen gelet op hun terugval op een pensioenen soms hoge medische kosten.

 

Schepen van sociaal wonen en huisvesting Ninove Katie Coppens