mei 2015 archive

NinoMundo: Een multicultureel straatfeest in hartje Ninove

NinoMundo2015

Het Ninove van de 21ste eeuw is een multicultureel Ninove. Met derde editie van NinoMundo wil stad Ninove dan ook uitgebreid aandacht schenken aan de culturele verscheidenheid in onze stad. Het plein aan winkelcentrum Ninia wordt op 23 mei omgetoverd tot een gezellige pleisterplaats vol lekker eten, fijne workshops, vrolijke muziek en dans. Al deze activiteiten, gecombineerd met de aangename sfeer, zorgen er voor dat je je geen moment verveelt. Kortom, de ideale gelegenheid voor Ninovieters met en zonder migratieachtergrond om je stadsgenoten beter te leren kennen.

Culinaire markt

Op de culinaire markt stellen Ninovieters uit alle werelddelen hun eigen specialiteit voor. Aan democratische prijzen kan je genieten van heerlijk exotisch eten en drinken. Deze culinaire wereldreis zal je zeker kunnen smaken! Uiteraard kan je na deze wereldreis thuiskomen met een lekkere Ninoofse Witkap.

Infomarkt ontwikkelingssamenwerking

Wie benieuwd hoe hij/zij bruggen kan slaan naar het Zuiden, is op NinoMundo aan het goeie adres. De verschillende Ninoofse organisaties die werken rond ontwikkelingssamenwerking zullen van de gelegenheid gebruik maken om hun werking voor te stellen. Kom zeker eens langs als je jouw steentje wil bijdragen.

Workshops

Op NinoMundo kan je natuurlijk ook zelf de handen uit de mouwen steken. Met “l’Afrique, c’est chic” strijkt er een heus Afrikaans crea- en cultuurdorp neer in onze stad. Deze workshop is een mix van actieve crea-activiteiten waarbij je zelf aan de slag gaat en culturele duiding waarbij je heel wat kan leren over de Afrikaanse cultuur. Met de workshop zandschilderen breng je dan weer de kunstenaar in je naar boven.

Dans

Wie graag de beentjes eens strekt, zal niet aan haar/zijn lot overgelaten worden. Met een initiatie salsa dansen zet je je eerste pasjes in de zwoele zuiderse ritmes. Bermhartigheid neemt ons met het defillé van Maghrebbijnse bruidjes mee naar een Noord-Afrikaans trouwfeest. De meisjes van Turkuaz zorgen er dan weer voor dat je ook in Turkije de weg kan vinden naar de dansvloer.

Muziek

“Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn” luidt het Cubaanse gezegde. Met een uitgebreid muzikaal programma zorgen we op NinoMundo dan ook voor voldoende leven in de brouwerij. We starten met enkele lokale toppers. Gospelkoor Victory, Gibbie Camara en Le Chemin de la Gloire (13.00 uur) brengen sfeervolle traditionele muziek die je zeker zal bekoren. Daarna zal straatfanfare AGRUM! (14.30, 15.30 en 16.30 uur) zorgen voor een bonte mengeling van muziek, dans, woord en kostuums. Zij zullen drie maal optreden op en rond het plein. Afsluiten doen we met de fijne bende van Radio Negra (17.30 uur). Deze rasartiesten brengen vooral nummers van Manu Chao, maar grasduinen ook in genres zoals ska, reggae, salsa en artiesten zoals Buena Vista Social Club en Bob Marley.

 

Meer info? Diensten ontwikkelingssamenwerking, integratie en cultuur, 054 31 32 48, integratie@ninove.ber

Taalspeelbad uitgebreid

katietaalbad4Stad Ninove breidt het aantal plaatsen in het taalspeelbad van de stad opnieuw uit. Bij het taalspeelbad worden schoolgaande kinderen eind augustus op een speelse manier opnieuw ondergedompeld in het Nederlands voor ze in september naar school gaan.

Schepen van Integratie Katie Coppens is om twee redenen tevreden met de aanpassing van het aanbod. “Belangrijk is dat we met de uitbreiding kunnen voldoen aan de vraag. Als we integratie van nieuwe Ninovieters belangrijk vinden moet de stad ook zelf haar verantwoordelijkheid opnemen. Met een uitbreiding van 30 naar 45 plaatsen hebben we een aanbod dat voldoet aan de vraag,” vertelt schepen Coppens, “Bovendien betrekken we de scholen actief bij het invullen van de plaatsen, wat natuurlijk een stimulerend effect heeft voor de ouders. Kinderen met aan taalachterstand worden op die manier aangespoord hun kennis van het Nederlands op te frissen voor de school in september aanvangt.”

Voor het taalspeelbad worden jobstudenten als monitor aangesteld die ervaring hebben binnen de kinderopvang of een opleiding volgen als leerkracht in het kleuter- of basisonderwijs of verzorging.

Ninove bouwt een WelzijnsWinkel op de Burchtstraat

OCMW_bouwt_Welzijnswinkel_NINOVEHeb je het ocmw nodig, of de sociale dienst van de stad? Wil je naar de weeg met je kindje of zoek je kinderopvang? Een babbeltje met een andere ouder of speelgoed ontlenen in de speelotheek? Ga je les volgen bij Leerpunt of zoek je werk? Informatie over je pensioen nodig of gratis juridisch advies?

De zoektocht naar het antwoord op gelijk welke van deze welzijnsvragen en nog tal van andere, vind je als Ninovieter over enkele tijd op 1 plaats in Ninove: in de WelzijnsWinkel.

Het wordt een groots project daar aan de Burchtstraat 50. Waar nu het OCMW gebouw De Cooman staat, verrijst binnenkort een nieuw gebouw. Hier zal je bijna al de belangrijkste diensten vinden die instaan voor welzijn en sociale hulp.

Na de OCMW-raad woensdag, zette ook de Ninoofse gemeenteraad gisteravond dus het licht op groen voor de samenwerking met shm (sociale huisvestingsmaatschappij) Denderstreek om samen een WelzijnsWinkel met een Sociaal Huis en Huis van het Kind te bouwen aan het Gebouw De Cooman in de Burchtstraat. Op deze plek zullen alle sociale diensten van de stad en het OCMW gecentraliseerd worden samen met andere sociale organisaties als Leerpunt en PWA. Daarnaast zullen er ook heel wat zitdagen zijn van VDAB,  de rijksdienst voor pensioenen, het vrijwilligersloket, Dyzo, Inburgering,… Ook het Huis van het Kind komt in hetzelfde gebouw waar plaats zal zijn voor de diensten van Kind & Gezin, Landelijke Kinderopvang, het consultatiebureau, een kinderopvangloket en een speelotheek.

OCMW-voorzitter Lieven Meert is fier op deze samenwerkingsovereenkomst: “ Door de samenwerking met shm Denderstreek die het gebouw zullen bouwen, zullen we binnen enkele jaren over voldoende ruimte beschikken om alle sociale diensten in onze stad te centraliseren op één locatie. Op die manier hoeft een burger met een vraag om hulp of informatie maar naar één plaats te gaan om snel de gepaste hulp te krijgen.”

Schepen van Patrimonium Henri Evenepoel werkte de samenwerkingsovereenkomst uit: “De bouw van de WelzijnsWinkel met  het Sociaal Huis en Huis van het Kind past perfect in onze plannen om de stads- en ocmwdiensten efficiënter te laten samenwerken, het zogenaamde synergieproces. We willen op termijn alle ondersteunende diensten zoals het secretariaat, de personeelsdienst en de financiële dienst van stad en OCMW samenbrengen op de Centrumlaan. En tegelijk centraliseren we alle sociale diensten op de Burchtstraat in het nieuwe Sociaal Huis, dat we WelzijnsWinkel zullen noemen.”

Schepen van kindbeleid en huisvesting Katie Coppens reageert opgetogen: “Heel recent kregen we de erkenning als Huis van het Kind waarvoor we ook een jaarlijkse subsidie ontvangen. Ik ben heel blij dat we binnenkort ook letterlijk een Huis van het Kind zullen hebben waar alle diensten die actief zijn rond kindbeleid een plaatsje vinden. Ook de speelotheek die we binnenkort zullen oprichten samen met vzw Teledienst en het OCMW zal er een plek vinden. De samenwerking met shm Denderstreek biedt bovendien de mogelijkheid om ook 10 sociale appartementen te bouwen in hetzelfde gebouw op de tweede en derde verdieping zodat we toch weer 10 extra gezinnen extra zullen kunnen helpen met betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.”

Inspanningen voor het stedelijk onderwijs , de academie muziek woord en dans en de academie beeldende kunst te Ninove: nieuwbouw, regendaken, camera’s, taallessen, schoolopbouwwerker, busvervoer : schepen van onderwijs Katie Coppens

Er worden de komende jaren veel inspanningen gedaan voor het stedelijk onderwijs te Ninove.

Diverse nieuwbouwen

In 2015 start de nieuwbouw te Appelterre 48. Deze zal in gebruik genomen kunnen worden in september 2016. De nieuwbouw voorziet een aantal bijkomende klaslokalen, een nieuwe refter en turnzaal en een overkapping tussen het oude en het nieuwe gebouw. Bovendien wordt de boomgaard achteraan de school ingericht als speel-en sportplaats.

In 2013 werden subsidies aangevraagd voor een nieuwbouw te Denderwindeke. Enkele weken geleden kregen we van de subsidieoverheid verrassend snel het bericht dat de vermoedelijk in 2016-2017 zal kunnen gebouwd worden. Deze nieuwbouw zal de vier containers voor de kleuters vervangen door een mooi gebouw met klaslokalen , refter en turnzaal voor de kleuters.

Er werd ook een dossier aangemaakt om aan de Parklaante Ninove Centrum een bijgebouw op te richten in de loop van 2016-2017.

Verder zullen de we nodige stappen zetten om ook subsidies aan te vragen voor een nieuwbouw te Nederhasselt.

 

Diverse overkappingen

In 2015-2016 zal de stedelijke school van Appelterre 13A, de Groeneweg en Parklaan een (nieuw) regenafdak krijgen , evenals een luifel voor de academie beeldende kunst aan de Kuip.

 

Camera’s

Enkele weken geleden werden aan alle stedelijke scholen (Voorde, Appelterre, Nederhasselt, Groeneweg, Parklaan, Denderwindeke) en muziekacademies te Ninove centrum en Meerbeke camera’s geplaatst om het vandalisme, inbraken en diefstallen tegen te gaan en de veiligheid te verhogen.

 

Talen

Talen zijn belangrijk voor de individuele ontwikkeling van onze leerlingen . Door de vele Engelstalige filmen op tv merken we dat Engels aanleren vrij vlot verloopt. Met Frans hebben veel leerlingen het moeilijker. De lessen Frans vangen pas aan in het vijfde leerjaar. Sommige scholen doen reeds initiatie Frans met liedjes en muziek vanaf het vierde leerjaar om aan gewenning te doen met de Franse taal. We bekijken om dit te vervroegen naar het tweede leerjaar . In het eerste leerjaar wordt vooral ingezet op lezen van de Nederlandse taal om vooreerst de Nederlandse taal goed machtig te worden.

 

Schoolopbouwwerker

In september 2014 werd een schoolopbouwwerker aangenomen om de ouderbetrokkenheid en communicatie tussen de scholen en anderstalige ouders enerzijds (werken met pictogrammen; dit zijn tekeningen om de communicatie te vergemakkelijken; het uitwerken van een taalbeleid) en ouders die met problemen te kampen hebben (financieel en andere problemen) anderzijds te ondersteunen en acties uit te werken om deze problemen en moeilijkheden aan te pakken.

 

Busvervoer : opgelet mogelijke wijziging in de tarieven

De stedelijke scholen zijn wettelijk verplicht de tarieven van De Lijn te volgen. Tot op heden konden kinderen uit grote gezinnen en kleuters gratis van het stedelijk busvervoer gebruik maken omdat dit ook gratis was bij De Lijn. Vanaf september 2015 gaan er bij De Lijn stemmen op om kleuters verder gratis te vervoeren doch de kinderen uit grote gezinnen te laten betalen. Dit zou betekenen dat vanaf dan het busvervoer in het stedelijk onderwijs ook verplicht betalend wordt voor kinderen uit grote gezinnen. De Lijn heeft enkel haar intentie geuit doch dit nog niet met 100% vastgelegd zodat het nog afwachten is of het gratis busvervoer voor kinderen uit grote gezinnen nu al dan niet gratis blijft of betalend wordt.

 

Katie Coppens

054.34.36.60

katiecoppens@telenet.be

vreemde bevrijders niet-Europese deelname aan de eerste Wereldoorlog

 

vreemde bevrijdersDit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De beelden van loopgraven, gasaanvallen en zinloze slachtingen die met de oorlog gepaard gingen, zijn onuitwisbaar in het collectieve geheugen gebrand. Door het koloniaal systeem van de Europese staten werd het conflict niet alleen op verschillende continenten uitgevochten, maar waren ook erg uiteenlopende culturen en nationaliteiten betrokken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen er dan ook voor de eerste keer grote groepen niet-Europeanen in Vlaanderen. Naar aanleiding van honderd jaar Eerste Wereldoorlog is het goed om ook dit aspect van het conflict te belichten. Met het project ‘Vreemde bevrijders’ wil stad Ninove hieraan tegemoetkomen. De stad werkt hiervoor samen met Barmhartigheid vzw, Agentschap Integratie en Inburgering en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

Lezing: vreemde bevrijders

Tijdens deze avond licht expert Miquel Bouttry de deelname van niet-Europese soldaten aan WO I toe. De strijdende partijen haalden versterking voor de troepen uit hun kolonies. Relatief grote groepen mensen van buiten Europa kwamen daarvoor naar Vlaanderen en vochten mee. We leren hoe hun deelname precies verliep en hoe de verhouding was tussen de strijdende machten. Bovendien proberen we te begrijpen wat dit betekent voor het Vlaanderen van nu. Deelnemers aan deze infoavond krijgen voorrang bij inschrijving voor de busuitstap op 9 mei. Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt!

Woensdag 29 april van 19.30 uur tot 22 uur, oud stadhuis. Deelnemen is gratis. Inschrijven via website van Vormingplus VLAD (http://www.vormingplus-vlad.be , code 15143NI)
   
Busuitstap: Arabië achter de IJzer

Met deze busreis neemt Miquel Bouttry ons op sleeptouw en gaan we samen op zoek naar het materiële en immateriële erfgoed van de niet-Europese soldaten in de Westhoek. We ontdekken enkele vergeten moslimgraven, horen verhalen over de Arabische Spahi’s in Lo, gaan op zoek naar de onbekende Zouaaf, leren bij Steenstrate hoe Chasseurs d’Afrique sneuvelen bij de eerste gasaanval, bezoeken het graf van de Congolees Mabila in Westvleteren en onderweg wordt het Senegalese bunkertje bij Oudekapelle bezocht. De gids vertelt ons ook verhalen over zwarte magie, kleurrijke klederdracht, getatoeëerde delinquenten en racisme. Deelnemers aan de infoavond van 29 april krijgen voorrang bij inschrijving.

Zaterdag 9 mei 2015 van 8.45 uur tot 17:00 uur. Kostprijs € 7. Inschrijven via website Vormingplus VLAD (http://www.vormingplus-vlad.be, code 15144NI)
   
Fototentoonstelling: niet-Europese deelname aan WO I

De fototentoonstelling brengt het verhaal van de niet-Europese soldaten aan en achter het front. Het gaat om Maori’s, Aboriginals, Zouaven, Congolezen, Sikhs, Guinezen, Berbers en Chinezen. Deze tentoonstelling geeft een unieke kijk op de Eerste Wereldoorlog, de koloniale wereld en het eerste multiculturele Vlaanderen. De foto’s werden beschikbaar gesteld door VVV Lo-Reninge en KADOC.

 

 

Vanaf maandag 27 april 2015 tot vrijdag 22 mei 2015 gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van het stadhuis.

vreemde bevrijders 02

 

Meer info: dienst integratie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, 054 31 32 48, integratie@ninove.be

 

 

 

Dansafdeling van de Academie voor Muziek Woord en Dans breidt uit naar de sporthal

De dansafdeling in de Stedelijke Academie voor Muziek Woordkunst en Dans kent de laatste jaren een groot succes.  Sindsdien zijn we dan ook genoodzaakt om wekelijkse danslessen te laten plaatsvinden in de academiezaal, omdat de ingerichte danszaal als enige dansruimte niet meer voldoende is.   Het gebruik van de academiezaal voor de danslessen hypothekeert enerzijds de organisatie van klasconcerten, repetities, examens van de academie, en anderzijds de verhuur voor activiteiten van externe verenigingen.

Daarom heeft het gemeentebestuur van Ninove beslist om de ruimte in de sporthal, die oorspronkelijk ingericht was als bollenbaan, om te bouwen tot een polyvalente ruimte aangepast aan de danslessen van de academie.  Het lokaal wordt ingericht met een zwevende houten vloer in opbouw en afgewerkt met een danstapijt er boven op.

In overleg en in  samenspraak met de sportdienst zullen vanaf het schooljaar 2015-2016 danslessen van de academie in deze nieuw ingerichte zaal plaatsvinden.  Deze lessen van de dansafdeling zullen plaatsvinden op dinsdagavond, na de dagschooluren en op zaterdagvoormiddag.

Op deze manier breidt de Stedelijke academie voor Muziek Woord en Dans uit met een bijkomende lesplaats in de sporthal van Ninove, in de Parklaan op ca 100 meter van de hoofdschool.