Taalspeelbad uitgebreid

katietaalbad4Stad Ninove breidt het aantal plaatsen in het taalspeelbad van de stad opnieuw uit. Bij het taalspeelbad worden schoolgaande kinderen eind augustus op een speelse manier opnieuw ondergedompeld in het Nederlands voor ze in september naar school gaan.

Schepen van Integratie Katie Coppens is om twee redenen tevreden met de aanpassing van het aanbod. “Belangrijk is dat we met de uitbreiding kunnen voldoen aan de vraag. Als we integratie van nieuwe Ninovieters belangrijk vinden moet de stad ook zelf haar verantwoordelijkheid opnemen. Met een uitbreiding van 30 naar 45 plaatsen hebben we een aanbod dat voldoet aan de vraag,” vertelt schepen Coppens, “Bovendien betrekken we de scholen actief bij het invullen van de plaatsen, wat natuurlijk een stimulerend effect heeft voor de ouders. Kinderen met aan taalachterstand worden op die manier aangespoord hun kennis van het Nederlands op te frissen voor de school in september aanvangt.”

Voor het taalspeelbad worden jobstudenten als monitor aangesteld die ervaring hebben binnen de kinderopvang of een opleiding volgen als leerkracht in het kleuter- of basisonderwijs of verzorging.

Geef een reactie

Your email address will not be published.