Verkiezingen Kamer 9 juni 2024 plaats 6 VOORUIT

Sterretjesregister

Ouders kunnen hun sterrenkindje in Ninove laten begraven op de sterretjesweide. Sinds eind 2023 worden deze kinderen ook ingeschreven in een sterrenregister. Een kind verliezen is een onvoorstelbaar groot verdriet. Om (groot)ouders, broertjes en zusjes van sterrenkindjes een fysieke plek te geven waar zij kunnen herdenken en rouwen, werd in 2020 een sterretjesweide aangelegd. Deze …

Continue reading

Windturbines

Het college van burgemeester en schepenen van Ninove nam op maandag 5/02/2024 een beslissing tot ongunstig advies aan het departement omgeving omtrent de twee aangevraagde windturbines van Engie op het oud industriepark en in de ernaast liggende weiden in Ninove. Schepen Katie Coppens bevoegd voor ruimtelijke ordening geeft toelichting. Het college geeft een ongunstig advies aan …

Continue reading

Masterplan burchtdam

Ik ben een fiere schepen van begraafplaatsen . De jongens op de begraafplaatsen doen schitterend werk. Ik ben heel dankbaar voor hun inzet.

Tekst Ninove Info editie november 2021

Projectontwikkelaar dient aanvraag in voor nieuwe windturbine langs Expresweg

Momenteel staan er al vier windturbines langs de Expresweg tussen Ninove en Aalst (N28/N45). Projectontwikkelaar Aspiravi heeft bij de provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de plaatsing van een bijkomende windturbine. Deze turbine zou geplaatst worden langs N28 op het grondgebied Ninove, net ten noorden van bedrijventerrein Doorn Noord. Momenteel is het …

Continue reading

Stadsbestuur plant aanleg park met wandelkade

Actieplan 2021

Remitrans

Vooruit

Vooruit is een socialistische beweging.  Onze kernwaarden Vrijheid, gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid zijn ons fundament. Maar al te vaak hebben mensen het gevoel dat ze elke dag keihard hun best doen, maar daar te weinig voor terug krijgen. Al te vaak botsen mensen op stilstand, op obstakels, op oneerlijkheid. Te veel mensen geloven niet meer dat …

Continue reading