april 2019 archive

5e effectieve kandidaat Kamer, lijst sp.a nr. 16

Beste Kiezer,

KATIE COPPENS, stel mij verkiesbaar op de 5e plaats bij de effectieve kandidaten van de SPA lijst nr. 16 voor het Federaal Parlement (Kamer). Met uw stem is mijn verkiezing mogelijk vanop deze 5e verkiesbare plaats.

KATIE COPPENS is een energieke advocate van 40 jaar; sinds 01.01.2007 ben ik gemeenteraadslid voor de SPA te Ninove en sinds 2013 eerste schepen, thans bevoegd voor ruimtelijke ordening en financiën en dierenwelzijn.

KATIE COPPENS is sportief, veelzijdig geïnteresseerd in de maatschappij en houdt van mensen, natuur en dieren.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 behaalde KATIE COPPENS 6.202 stemmen. Ik vraag u dit vertrouwen te bevestigen door voor mij te stemmen. 

KATIE dankt U voor het vertrouwen; ik beloof u mijn volledige inzet voor verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit, dierenwelzijn en de realisatie van een sociaal beleid met onder meer verlaagde BTW tot 6% voor elektriciteit, een minimumloon van € 14 / uur, minimumpensioenen van € 1500 / maand, betere terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, plafonneren van accijnzen op brandstoffen en dit via een eerlijker belastingssysteem met een eerlijke bijdrage door de grootste vermogens. 

KATIE beoogt betere levensomstandigheden voor iedereen. Daartegenover dienen de burgers hun plichten na te leven, met respect voor de waarden en normen van onze moderne samenleving.

Zeer vriendschappelijk,   

Katie Coppens

5e effectieve kandidaat Kamer, lijst sp.a nr. 16