oktober 2012 archive

Coalitie Open Vld, CD&V, Sp.a-Groen

Sinds afgelopen weekend is de coalitie in Ninove bekend : Open Vld, CD&V, Sp.a-Groen met garanties dat het Sp.a-Groen programma van de gemeenteraardsverkiezingen kan gerealiseerd worden.

Ik wil alle kiezers, kanditaten, familie, vrienden en sympathisanten enorm bedanken voor de steun en het vertrouwen!

Nu zijn wij de komende zes jaar aan zet om dit vertrouwen in goede zin in te vullen.

Katie

Katie Coppens, een hart voor dieren.

Op 4 oktober was het werelddierendag.

Een jaar geleden deed ik een voorstel in de gemeenteraad om binnen het Ninoofse politiekorps iemand verantwoordelijk te maken voor dierenwelzijn en naar analogie ook een schepen bevoegd te maken voor dierenwelzijn in onze stad Ninove. Ook stelde ik voor een dierenkerkof aan te leggen.

Reeds 42 gemeenten in Vlaanderen hebben al een Schepen voor dierenwelzijn. In Nederland hebben erg veel politiezones iemand in dienst die weet om te gaan met dieren.
In andere steden werd door het stadsbestuur campagne gevoerd tegen de steeds toenemende dierendumping, rond hondenpoep en rond het effect van vuurwerk op paarden, honden en andere gezelschapsdieren.

In Sint – Truiden is de ervaring van de politie dat er veel meer meldingen zijn sedert de aanstelling van een verantwoordelijke voor dierenwelzijn . In 85 gevallen werd een PV opgemaakt waarvan 53 gevallen expliciete inbreuken betroffen op de wet op de dierenbescherming.
Vele burgers hechten belang aan dierenwelzijn.

Spijtig genoeg werd dit voorstel toen weggelachen door de huidige meerderheid.

Ik zal mij als lijsttrekker van SP.A – GROEN ook tijdens de komende legislatuur engageren om het dierenwelzijn  op de politieke agenda te plaatsen.

 

Katie

Lijsttrekker Katie Coppens en Steven Groeninck uit Mijn Restaurant gaan er samen voor op 14/10/2012 (Spa-Groen):