december 2015 archive

Nieuwbouw school Appelterre

20130218 Ninove - 3d model - 1 vooraanzicht s

Op de speelplaats van de school te Appelterre 48 komt tegenover het bestaande gebouw een nieuwbouw. Op het gelijkvloers wordt er voorzien een refter met keuken, lift, trappenhal, drie klaslokalen, toiletten, secretariaat, EHBO lokaal . Op de eerste verdieping worden voorzien een turnzaal met kleedkamers, drie klaslokalen en toiletten. Het oude en het nieuwe gebouw worden verbonden met een overkapping tegen de regen voor de speeltijd. Er komt ook een bijkomende speelplaats op het lager gelegen achterliggend terrein met daarachter een grasperk met bomen en planten waar de kinderen bij goed weer zich kunnen ontspannen. De werken zijn net aangevangen. We beogen de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen in het voorjaar van 2017

20130218 Ninove - 3d model - 3 voorplein links s20130218 Ninove - 3d model - 4 tuin zittrappen s20130218 Ninove - 3d model - 5 overdekte speelplaats s

Ninove reserveert aantal sociale woningen voor senioren

 

De Ninoofse gemeenteraad keurde op 26.11.2015 een lokaal toewijzingsreglement (=voorrangsreglement) goed dat 27 (later 60) sociale woningen of appartementen met 1 of 2 slaapkamers, voorbehoudt aan 65+’ers. Bij koppels volstaat het dat één van beide de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt om aanspraak te maken op één van deze woningen.

Schepen van huisvesting Katie Coppens (sp.a) is tevreden: “We merken dat er heel wat 65+’ers op de wachtlijsten staan van de sociale huisvestingsmaatschappijen Denderstreek of Ninove Welzijn. De wachttijd bedraagt 4 à 6 jaar. De doelgroep 65+ers vallen terug op een pensioen en hebben dikwijls verhoogde medische kosten. Het is dan ook te verantwoorden dat een voorrangsreglement in werking gaat voor deze doelgroep. Tegelijk zijn er een aantal sociale woningen die perfect op maat zijn voor bewoning door senioren. Deze zijn allen op het gelijkvloers.  Het gaat om een aantal woningen in Ninove, Okegem, Outer en Aspelare. Op termijn komen ook de sociale assistentieflats (33-tal) langs de Edingsesteenweg te Denderwindeke die Ninove-Welzijn in opdracht van het OCMW bouwt samen met een ontmoetingscentrum voor senioren op deze lijst, zodat ook daar senioren voorrang krijgen in deze sociale flats.

Het is niet zo dat alle 65+ ers op de wachtlijst onmiddellijk een sociale woning zullen toegekend krijgen. Dit zal geleidelijk aan gebeuren. Naar gelang deze 27 (met Denderwindeke erbij 60) woningen vrijkomen, zullen enkel mensen die 65 jaar zijn of ouder op de wachtlijst één van deze woningen kunnen toegekend krijgen”