Category: Geen categorie

Infobord met gedicht als sluitstuk inrichting sterretjesweide

Met de plaatsing van een infobord, voorzien van een gedicht van Willie Verhegghe en zijn echtgenote, is de inrichting van de sterretjesweide op de begraafplaats van Ninove finaal afgerond. De sterretjesweide bestond al enkele jaren maar miste wat aankleding. Begin dit jaar werd de weide reeds voorzien van een grote ster en werden er vlinderstruiken aangeplant. Door de uitbraak van de coronacrisis liep de plaatsing van het infobord echter vertraging op, maar nu is het eindelijk zover.

Jonger dan 140 dagen

Sinds maart 2019 kunnen levenloos geboren kindjes vanaf 140 dagen oud begraven worden op het kinderkerkhof. Toch is er ook nood om een foetus, jonger dan 140 dagen, een laatste rustplaats te geven. Deze levenloos geboren kindjes worden niet wettelijk erkend. Op vraag voorziet de stad voor hen een sterretje, waarin de naam van het kindje kan gegraveerd worden. Met een sereen aangelegde sterretjesweide zorgt de stad nu ook voor een ingetogen plaats waar ouders heen kunnen met hun verdriet. Deze kindjes een laatste rustplaats geven helpt bij het rouwproces, gezien een gewone begrafenis niet kan. Recent nog werd een eerste kindje op de sterretjesweide begraven.

Katie Coppens, schepen voor begraafplaatsen, 054 50 50 11, 0479 44 97 24, katiecoppens@telenet.be

Ster op begraafplaats symbool voor levenloos geboren kinderen

Dierenbegraafplaats steeds meer in trek: dit jaar al zes dieren begraven op vier maanden tijd, ook natuurbegraafplaats komt stilaan op gang

ZWERFKATTEN VOEDEREN ZONDER POESPAS

 

 

 

Quote: “Ik was ook de dekentjes waarop ze slapen”

Onderschrift: Linda: “De korrels van dit merk kosten me meer dan een wit product, maar ze eten het zoveel liever”

Zorro, Sneeuwwitje, Vlekje en hun vier broertjes en zusjes wrijven geregeld tegen de benen van Linda Hemmerijckx. En ze weten waarom. Om de twee dagen trekt Linda naar de Kloosterstraat in Outer met korrels voor de zwerfkatjes.

“Ik heb de katjes eerder toevallig leren kennen”, start Linda. “Ik zag in de Kloosterstraat (in Outer, red.) soms een oudere vrouw met eten in de hand een klein baantje in wandelen. Toen ik haar vroeg waarom ze dat deed, vertelde ze me over de kattin die hier met haar jongen was achtergelaten, en die ze eten gaf. Het had net gesneeuwd en was ijskoud. Daarom had ze een aantal dozen meegebracht, waarin ze konden schuilen. Dat deed me natuurlijk wel iets, als dierenliefhebber. En toen de vrouw een aantal jaren later overleed, heb ik haar werk overgenomen, want ik kon de katjes toch niet laten verhongeren? Toen had je nog geen voederpas nodig, dus ben ik meteen gestart. Ik heb eigenlijk jaren zonder voederpas gewerkt, maar sinds enkele maanden heb ik er toch een, want ik wou in regel zijn.”

Dekentjes

Toen Linda de dieren begon te verzorgen, waren de kleine katjes al volwassen katers en kattinnen, die ook al gejongd hadden. “Met twaalf waren ze. Ik heb meteen contact opgenomen met een vriendin die een dierenasiel heeft. Zij heeft toen enkele katjes meegenomen die ze kon plaatsen in een gezin, en de andere heeft ze onvruchtbaar gemaakt en teruggebracht. Dat is zo’n vijf jaar geleden. Sindsdien kom ik om de twee dagen met m’n brommer tot hier. Als ze de motor horen, staan ze er soms al. (lacht) Ik breng dan eten mee en soms ook de propere was, want ik was geregeld de dekentjes waarop ze slapen.”

Wit product

Neen, ze hebben geen klagen, de zeven katjes. Terwijl ze schuilen in hun hok, dat Linda door enkele kennissen liet bouwen, vult ze de eetbakjes met Wiskas. “De korrels van dit merk kosten me meer dan een wit product, maar ze eten het zoveel liever”, vertelt Linda enthousiast. “Want ja, het kost me wel wat, die zeven dieren eten geven, maar ik doe het met veel plezier, al zeggen sommige mensen dat ik gek ben. (lacht) Maar meer zwerfkatjes hoeven er niet meer te komen, met zeven heb ik al de handen vol. En thuis wachten er ook nog drie katten, een hond en parkieten op mij.”

 

Dit doet de stad voor katten

Huiskatten

subsidie voor onvruchtbaar maken, chippen en registratie

Heb je een kat in huis? Dan weet je wellicht dat je ze voor de leeftijd van 5 maand moet laten steriliseren (als je geen kweker bent, natuurlijk). En waarom zou je ze ook niet laten chippen en registreren? Dan kan je katje meteen aan jou gelinkt worden, mocht het verloren lopen. Maar dat kost natuurlijk wel wat. Daarom steekt stad graag een (financieel) handje toe: we geven je een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar maken van je dier.

Het subsidiebedrag bestaat uit 2 delen. Je krijgt:

·         20 euro voor het registreren en chippen

·         30 euro voor de sterilisatie van een kattin en 15 euro voor de castratie van een kater

Laat je je kat meteen registreren, chippen en onvruchtbaar maken, dan ontvang je dus 50 euro voor een kattin en 35 euro voor een kater. De subsidie is wel beperkt tot één huiskat per gezin per jaar. We willen ook dat je voor een dierenarts kiest met een praktijk op het grondgebied van Ninove.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier vind je op www.ninove.be/katten, bij de dienst leefmilieu of bij je dierenarts in Ninove.

 

ZWERFKATTEN

VOEDERPASSEN EN SCHUILHOKKEN

De stad heeft een zwerfkattenbeleid uitgewerkt. Dit plan moet ervoor zorgen dat het aantal zwerfkatten niet massaal toeneemt, maar ook dat de dieren in goede gezondheid leven. We werken daarvoor nauw samen met Dierenbescherming Ninove vzw en met vrijwilligers, die een voederpas hebben.

Hoe gaan we te werk?

·         Als de dierenbescherming of een inwoner een zwerfkat opmerkt, wordt ze onderzocht en onvruchtbaar gemaakt. Dan gaat ze naar het dierenasiel, dat bepaalt of ze terug wordt gezet (wilde katten) of het dier in aanmerking komt voor adoptie (voor katten die je in huis kan houden).

·         De stad voorziet op verschillende plekken in groot Ninove een schuilhok voor zwerfkatten. Dat aantal wordt dit jaar nog uitgebreid. Heb je een voederpas, dan kan je daar voedsel zetten voor de dieren. Hoe je zo’n voederpas aanvraagt, lees je op www.ninove.be/katten.

Zie je een zwerfkat? Vang ze dan zeker niet zelf, maar doe een SIS-melding bij de technische dienst (www.ninove.be/melding). De dienst neemt dan contact op met de dierenbescherming.

 

Katie Coppens schepen van dierenwelzijn Ninove

 

Schepen van financiën en stadsontwikkeling licht de plannen voor de stad Ninove toe voor de komende jaren

De meerjarenplanning van de stad Ninove 2020-2025

 

 

 

 

 

 

De meerderheid heeft een zeer ambitieus financieel meerjarenplan uitgewerkt.

Stadskernvernieuwing

Dit houdt in de prioritaire ontwikkeling van de OCMW-site. De Kaaischool wordt in 2020 deels gesloopt en een tijdelijke parking wordt aangelegd in afwachting van de ontwikkeling van deze site. De ocmw-site zal ontwikkeld worden met bestemming wonen en voorzieningen voor horeca en winkels maar vooral met nadruk op meer groen en aanleg van een parkzone in onze binnenstad.

Eveneens wordt op deze locatie een jeugdhuis voorzien.

Het Watté gebouw in de Beverstraat zal in 2020 gesloopt worden en de doorsteek naar Ninia wordt gerealiseerd om onze lokale economie in de binnenstad optimaal te ondersteunen.

Ook de Fabelta-site en Moeremanssite worden ontwikkeld en worden woongebied met veel ruimte voor groen en evenementen.

Op Doorn-Noord (het bedrijventerrein achter Modemakers aan de Doorn) zal de bouw van de bedrijven kortelings starten en zullen binnen drie jaar in gebruik genomen worden wat een groei betekent voor de lokale tewerkstelling. Op dit bedrijventerrein zal ook een maatwerkbedrijf zich vestigen. Dit is een vzw die zich niet richt op winst maar op de tewerkstelling van mensen die geen kansen krijgen in het regulier arbeidscircuit.

De gerenoveerde Liberale Kring met prachtige balzaal wordt in 2020 in gebruik genomen voor culturele activiteiten. Op het gelijkvloers zal de ruimte nog ingericht worden onder meer voor co-working (waar thuiswerkers zonder afgeleid te worden kunnen komen werken).

Het stationsplein zal vernieuwd en aangenaam gemaakt worden en zal meer verlicht worden.

Openbare werken

De Dreefstraat werd net vernieuwd, thans is de Pollarestraat aan de beurt.

De Pollarebaan, de Weggevoerdenstraat, de Burchtstraat, de Beverstraat, de Kaardeloodstraat, de voetpaden in de Pamelstraat , enz. zullen volgen in het stadscentrum.

In de dorpen zullen vele wegen en voetpaden (her)aangelegd worden.

Parkeren

De Ninia parking biedt voldoende parking en zal op korte wandelafstand zijn van de binnenstad door de te realiseren doorsteek na sloop Wattégebouw.

De Mallaardparking zal in 2020 totaal vernieuwd kunnen in gebruik genomen worden.

De shop en go zones (30 min gratis parkeren) worden uitgebreid  van 40 naar 70 plaatsen.

Fietsveiligheid

Er worden schoolstraten aangemaakt waar op begin en einde schooluren deels afgesloten worden in kader van een veilige schoolomgeving.

Er wordt ingezet op fietsveilige verbindingen tussen de dorpen naar de stadskern met fietscorridors, fietsstraten en fietssuggestiestroken (waar telkens fietsers voorrang hebben) en afgebakende fietspaden.

Netheid

De netheid in de stad en in de dorpen moet veel beter. Er zullen meer onderhoudsbeurten voorzien worden.

Veiligheid

Het nieuwe politiegebouw gerealiseerd door de huidige meerderheid werd net in gebruik genomen. In de toekomst zullen zowel aan het onthaal als aan de telefoon alle gesprekken tussen politie en de burger opgenomen worden en dit om zowel de rechten van onze burgers en als deze van onze agenten te bewaken.

Het politiepersoneel wordt uitgebreid met onder meer wijkagenten en agenten voor de sociale cel.

Er worden stadsmariniers aangeworven om de veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico’s op te sporen en op te lossen. Zij zullen nauw samenwerken met de politie en de gasambtenaren van de stad.

Samenlevingsopbouw en aanpak armoede

Het sociaal huis naast het ocmw wordt na Nieuwjaar in gebruik genomen. Alle sociale diensten van stad en ocmw worden in dit sociaal huis gegroepeerd worden.

Er zal een kinderopvangloket voorzien worden en er komen extra subsidies voor kinderopvang.

Er worden buurtwerkers aangeworven die in de wijken de samenlevingsproblemen zullen aanpakken zoals sluikstort, allerlei overlast, wildgroei, netheid, lawaaihinder, burenruzies,…

De opstart van een wijkgezondheidscentrum in samenspraak met de huisartsen wordt onderzocht en uitgebouwd.

Sociale woningbouw

Berkenhof nieuwbouw (aan de Pamelstraat) wordt in 2020 in gebruik genomen.

De Pollarewijk (De Blokken) zullen volledig vernieuwd worden door Ninove Welzijn.

Eversem (Okegem) wordt vernieuwd.

Preulegem zal voorzien in 80 nieuwe sociale woningen en appartementen via Denderstreek.

Parkzone

Het groengebied achter de Burchtdam wordt toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars.

Er wordt een work-out (buitenfitnesstoestellen) aangelegd.

Sport

Naast de aanleg van een work-out worden twee kunstgrasvelden meegefinancierd.

De stad heeft in de vorige legislatuur reed het kunstgrasveld in Pollare, Ninove, Denderwindeke en Lebbeke (hockey) substantieel meegefinancierd.

Het skatepark en het zwembad worden vernieuwd.

Bibliotheek

De Ninoofse bibliotheek krijgt een metamorfose, een drastische vernieuwing waarna de spelotheek (uitlenen speelgoed; thans gevestigd op de onderwijslaan) er ook zal ondergebracht worden.

Cultuur, verenigingsleven

De stad blijft hen verder optimaal ondersteunen met subsidies en structurele ondersteuning.

Onderwijs

De stad blijft het onderwijs verder optimaal ondersteunen en wil een plaats zijn waar elk kind zich goed voelt en kan groeien.

De school De Lettertuin in de Groeneweg wordt vervangen door een nieuwbouw.

Ouderen

Een nieuw reglement voor de mantelzorgpremie wordt uitgewerkt met extra middelen zodat meer betoelaging en een grotere groep zal in aanmerking komen.

Ouderverenigingen krijgen extra middelen voor activiteiten.

Het woonzorgcentrum Klateringen wordt dementievriendelijk ingericht met tuin.

Mindervaliden

Na de invoering van de mindervalidenmobiliteitscentrale (vervoer van mindervaliden) via het ocmw worden alle stadsgebouwen toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.

Carnaval

De stad voorziet een subsidie om de carnavalgroepen te ondersteunen met het vinden van een werkhal voor hun voorbereidingen. De prijzengeld dat toekomt aan de carnavalsgroepen werd daarenboven verhoogd met 30%.

Dierenwelzijn

Door de dierenbegraafplaats, twee hondenlosloopweides en het verbod op vuurwerk heeft het dierenwelzijn zijn bestaansrecht gekregen in Ninove.

Er wordt een subsidie ingevoerd voor burgers die katten laten steriliseren /castreren en bijkomende hondenlosloopweides.

De dierenpolitie en gasambtenaren doen gericht controles op en pakken dierenleed aan.

Klimaat

De stad zet verder in op de klimaatdoelstellingen met groendaken en klimaatvriendelijke infrastrutuur in de stadsgebouwen, uitbreiding van de elektrische oplaadpalen voor auto s, de opstart van het windmolenproject.

Dienstverlening , ICT en stadspatrimonium

Alle stadsgebouwen en een aantal pleinen en centrale plaatsen in de stad én in de dorpen zullen voorzien worden van wifi.

Verbouwingswerken zullen uitgevoerd worden aan het stadhuis op de Centrumlaan (regeninsijpeling via het dak, aanpassen elektriciteit,…) voor een betere dienstverlening en digitalisering met één centraal ontvangstbalieplein en één centraal telefoonnummer.

Participatie en communicatie

Er zal meer gecommuniceerd worden omtrent de uitvoering van voornoemde projecten met meer terugkoppeling met de burger waarvan meer inspraak zal gevraagd worden.

De belastingen

Er worden geen belastingen verhoogd of nieuwe belastingen ingevoerd behalve voor sluikstort en leemontginning wordt de belasting wel verhoogd.

Voor bedrijven wordt een korting voorzien voor bedrijven die hoge tewerkstelling voorzien en duurzaamheidsmaatregelen nemen (zoals autodelen, elektrische laadpalen, zonnepanelen, enz.)

De belasting op onbebouwde percelen werd afgeschaft in functie van de bewaring van de open ruimte.

 

SP.A hoopt op deze manier terug gehoor te krijgen bij de misnoegde Ninovieter die radicaal Vlaams Belang (Forza) stemde in Ninove.

 

Katie Coppens, eerste schepen, schepen van financiën, ruimtelijke ordening en stadontwikkeling, Begraafplaatsen en dierenwelzijn

Provinciale subsidie voor fietssuggestiestroken en biobermen op Industriezone 2

De Oost-Vlaamse deputatie keurde € 120.000 aan subsidies goed voor 6 projecten, die inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. De Ninoofse Industriezone 2 krijgt daarvan € 20.000.
Industriezone 2 of het beneden industriepark omvat de Pamelstraat-Oost en de Nederwijk-Oost. Het bestaat sinds eind 1960, maar het duurde nog tot begin de jaren ’70 van de vorige eeuw voor de eerste bedrijven zich daar vestigden. Het gebied beslaat 81 ha tussen de Dender en de spoorweg.

Alle bedrijven in die zone groepeerden zich vanaf september 2015 in een vzw Industriezone 2. Deze vzw ijvert samen met de bedrijven op de Industriezone 2 voor de verbetering van de signalisatie, de verkeersveiligheid en het imago.

De provincie maakt voor volgend jaar € 20.000 vrij. Deze subsidie is bedoeld voor de aanleg van fietssuggestiestroken en biodiverse bermen op het industrieterrein.

Fabelta-site

Voor de oude Fabelta-site is de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opstellen (PRUP). De stad Ninove wordt hierbij betrokken maar is geen eigenaar van de grond. De eigenaar is de Beaulieu-groep. Thans is dit industriegrond gelegen binnen de ring rondom Ninove.  De provincie wenst dit dan ook om te vormen tot woongebied. Dit zal voor de eigenaar een enorme meerwaarde opbrengen. De stad heeft dan ook als compensatie van deze meerwaarde aan de eigenaar gevraagd te investeren op kosten van de eigenaar in het openbaar domein (aanleg wegenis met voldoende parking-groen-speelterrein-sportterrein met eventueel kinderopvang, buurthuis, horeca en winkelvoorzieningen). Voor deze ontwikkeling zou een nieuwe derde brug gebouwd worden in het verlengde van de Fabriekstraat en deze laatste met de Mallaard verbindt voor het gemotoriseerd verkeer. De tweede brug aan de Kaaischool zou enkel voor fietsers en voetgangers nog gebruikt worden. De provincie wenst voor eind 2019 dit PRUP voor te leggen aan de gemeenteraad en provincieraad voor voorlopige vaststelling waarna een bezwaartermijn loopt. Daarna wordt dit definitief vastgesteld en zou het terrein door de eigenaar Beaulieu verkocht worden aan een ontwikkelaar die het PRUP uitvoert. De nieuwe brug en de wegenis zouden mogelijks de komende 5 jaar reeds aangelegd worden. De huizen, appartementen en voorzieningen de daaropvolgende jaren.

Katie Coppens, schepen van stadsvernieuwing

de OCMW site, Inghelantsite

De Kaaischool werd begin 2019 aangekocht door de stad Ninove zodat heel het gebied samen met de gronden naast het ocmw gebouw De Cooman kunnen ontwikkeld worden.

Er zal een bureau aangesteld worden die een gemeentelijk RUP zal opmaken en een visie uitwerkt wat er kan ontwikkeld worden. Alleszins wenst de stad er een nieuw jeugdhuis, een groenpark met evenementenzone, het openleggen van de Denderarm, maximaal twee appartementsgebouwen (voordien was er een visie met 5 gebouwen) en grotendeels behoud van de Kaaischool met horeca , winkeltjes en stadsbeleving langs de Dender.

Ook zal er een visie uitgewerkt worden voor de privé-eigendommen namelijk het binnengebied achter Buscemi en de achtertuinen van de huizen op de

Graanmarkt. Vervolgens zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden om deze visie te ontwerpen waarna het ontwerp kan uitgevoerd worden. Als alles vlot verloopt zal op deze plaats een nieuwe stadsontwikkeling ontstaan met aangenaam wonen, werken en leven aan de Dender.

De financiële toestand van de stad Ninove

Ninove is een financieel gezonde stad maar de reserves om nieuwe investeringen te doen zijn uitgeput.

De stad is volop haar meerjarenplanning aan het opstellen die moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad van december 2019.

Hierin worden alle exploitatie-inkomsten (belastingen en retributies) en exploitatie-uitgaven (personeelskosten en werkingskosten) opgenomen maar ook de investeringen die de stad wenst te doen van 2020 tot 2025 zoals wegenis, voetpaden en fietspaden, stadsvernieuwing (nieuwe stationsplein, ontwikkeling van de Ocmw site en Kaaischoolsite, nieuw tweede park tussen Brusselsesteenweg en Burchtdam), investeringen in cultuur en sport.

De stad zal voor deze investeringen moeten gaan lenen wat de vorige jaren niet het geval was.

Ninove zal een financieel gezonde stad blijven. De stad heeft op dit moment zo goed als geen schulden en ietwat schuld aangaan om te kunnen investeringen is goed en noodzakelijk.

Ninove wenst geen nieuwe belastingen of belastingsverhogingen in te voeren. Wel kunnen retributies aangepast worden aan de index.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werden de bestaande belastingen en retributies vernieuwd omdat dit wettelijk moet doch zonder tariefwijzigingen noch indexaties.

Eén belasting werd afgeschaft namelijk deze op de bouwgronden. Aanvankelijk ontstond deze belasting op onbebouwde bouwgronden om meer bouwgronden op de markt te krijgen om alzo de prijzen te doen dalen.

Thans is de visie dat in functie van groen en natuur het niet meer wenselijk is de realisatie van bouwgronden te stimuleren zodat deze belasting werd afgeschaft.

Katie Coppens, schepen van financiën