Category: Geen categorie

Masterplan burchtdam

Ik ben een fiere schepen van begraafplaatsen . De jongens op de begraafplaatsen doen schitterend werk. Ik ben heel dankbaar voor hun inzet.

Tekst Ninove Info editie november 2021

Projectontwikkelaar dient aanvraag in voor nieuwe windturbine langs Expresweg

Momenteel staan er al vier windturbines langs de Expresweg tussen Ninove en Aalst (N28/N45). Projectontwikkelaar Aspiravi heeft bij de provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de plaatsing van een bijkomende windturbine. Deze turbine zou geplaatst worden langs N28 op het grondgebied Ninove, net ten noorden van bedrijventerrein Doorn Noord. Momenteel is het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag bezig. Dat loopt nog tot en met 4 december.

De provincie beslist over de aanvraag. De stad Ninove geeft enkel advies. “Ik kan daarop nog niet vooruitlopen, maar er is een locatie voorzien voor windturbines op het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord en we moeten bekijken dat ze niet in elkaars vaarwater terechtkomen”, aldus schepen van Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “We zullen ook de verschillende adviezen bekijken over slagschaduw, of de geluidsnormen gerespecteerd worden en nog meer.”

Minimumafstand

Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/Vooruit) denkt niet dat er nog een windturbine op Doorn Noord zou kunnen komen als deze aanvraag wordt goedgekeurd. “Er moet een minimumafstand worden bewaard tussen windturbines. Deze aanvraag kwam als een verrassing voor ons. Belangrijk zal zijn tot waar de slagschaduw komt. Die zou alleen tot de bedrijven op Doorn Noord komen en niet tot woningen, maar we moeten alles nog bekijken. We zullen onder meer de resultaten van het openbaar onderzoek afwachten voor we een advies geven.” Coppens benadrukt nog dat deze aanvraag volledig losstaat van het project van de stad die gronden ter beschikking stelde voor het plaatsen van windturbines ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg in Pollare, Denderwindeke en Meerbeke. 

Projectontwikkelaar Aspiravi zal op vraag van de stad Ninove een informatiemoment organiseren in de vorm van een webinar op 16 november om 19.30 uur. Meer info op www.aspiravi.be/ninove.

Openbaar onderzoek vanaf 5 november

Het openbaar onderzoek loopt van 5 november tot en met 4 december 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier digitaal worden geraadpleegd op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/ met projectnummer OMV_2021133745. Je kan het dossier ook digitaal inkijken bij de dienst leefmilieu/ruimtelijke ordening van de stad Ninove, Centrumlaan 100.

Inzage is mogelijk na afspraak per telefoon op het nummer 054 50 50 50 of per e-mail naar leefmilieu@ninove.be.

Meer info voor de pers?

Dienst leefmilieu, 054 50 52 02, leefmilieu@ninove.be

Katie Coppens, schepen voor ruimtelijke ordening, 054 50 50 50, katie.coppens@ninove.be  

Wouter Vande Winkel, schepen voor leefmilieu, 054 50 50 50, wouter.vandewinkel@ninove.be

Stadsbestuur plant aanleg park met wandelkade

Actieplan 2021

Remitrans

Gratis vervoer naar het vaccinatiecentrum

Ninove, 23 maart 2021 – De stad gaat een samenwerking aan met vervoermaatschappij De Lijn en de lokale taxibedrijven, zodat iedereen die dat wil in het vaccinatiecentrum geraakt.

“We willen de drempel voor vaccinatie zo laag mogelijk houden,” vertelt Veerle Cosyns, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). “Daarom is het heel belangrijk dat er ook een oplossing is voor mensen die moeilijk in het vaccinatiecentrum raken.” In samenwerking met Geraardsbergen werkte stad Ninove dan ook maatregelen uit die het vaccinatiecentrum voor iedereen vlot bereikbaar moet maken. “Zowel met De Lijn, met de NMBS als met private taxibedrijven worden overeenkomsten afgesloten om dat mogelijk te maken,” vertelt schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel.

Gratis openbaar vervoer, stad neemt kosten busticket op zich

Elke inwoner kan op de dag van zijn vaccinatie gratis met de bus naar het vaccinatiecentrum in Ninove komen. Een SMS met het tekstbericht VCNIN naar het nummer 4884 op de dag van de vaccinatie volstaat. Per gsm kunnen maximum 2 gratis heen- en-terug tickets worden aangevraagd. Inwoners die geen gsm hebben, kunnen een papieren ticket aanvragen via het callcenter op het gratis nummer 0800 20 507. Het ticket wordt dan onmiddellijk per post opgestuurd. Gevraagd wordt om steeds je afspraakbevestiging voor de vaccinatie bij te hebben.

De stad betaalt De Lijn hiervoor 3 euro voor een heen-en-terug ticket. De samenwerking loopt tot de sluiting van het vaccinatiecentrum.

Ook de NMBS biedt een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar een vaccinatiecentrum moet verplaatsen. Het ticket kan zowel voor de eerste als voor de tweede prik worden aangevraagd. Het vervoersbewijs is alleen geldig op de dag van vaccinatie en kan overal – online of in het station – aangevraagd worden. Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd dit samen met de afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de treinconducteur.

Samenwerking met de lokale taxibedrijven

Voor inwoners die geen eigen vervoer hebben, én niet in staat zijn het openbaar vervoer te gebruiken, én geen netwerk hebben om hulp inzake vervoer aan te vragen, biedt de stad een oplossing door een samenwerkingsovereenkomst met de lokale taxibedrijven. Drie erkende taxibedrijven uit Ninove, Taxi Sam, Tax-C en Taxi Roesbeekhoeve engageren zich om aan een forfaitaire prijs het vervoer naar het vaccinatiecentrum te verzorgen voor mensen die er niet zelfstandig, of met hulp uit het eigen netwerk, kunnen geraken.

De stad biedt het taxivervoer gratis aan, aan inwoners die 70 jaar of ouder zijn, of aan inwoners die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Valt men buiten deze doelgroep, betaalt men 5 euro voor een taxirit heen- en terug naar het vaccinatiecentrum rechtstreeks aan het taxibedrijf. Het resterende bedrag wordt door de stad betaald.

Het taxivervoer is enkel mogelijk wanneer men niet zelfstandig, of met hulp van familie of vrienden, in het vaccinatiecentrum kan geraken.

Een taxirit reserveren kan door te bellen naar het callcenter op het gratis nummer 0800 20 507, nadat men zijn uitnodigingsbrief kreeg. Ook rolstoel- of rollatorgebruikers kunnen gebruik maken van het taxivervoer. Taxi Sam biedt aangepast rolstoelvervoer aan. Ook hier loopt de reservatie via het callcenter van het vaccinatiecentrum.

De senioren en mindervaliden zijn zo geholpen, maar tegelijkertijd ziet de stad het ook als een hulpmiddel voor de hard getroffen taxisector op hun grondgebied. Zo kunnen zij toch weer wat meer ritten uitvoeren.

Burgemeester Tania De Jonge: “Onze doelstelling is duidelijk, we willen alle Ninovieters naar het vaccinatiecentrum krijgen, ook de mensen die minder mobiel zijn en over geen vervoersmiddelen beschikken. Als deze maatregelen moeten daar bij helpen.”

Meer info voor de pers:

Dienst noodplanning, 054 50 50 50, noodplanning@ninove.be

Dienst mobiliteit, 054 50 50 50, mobiliteit@ninove.be

Stad Ninove zet via Noodkoopfonds in op de renovatie van de woning van alle burgers

Ninove, 22 maart 2021Ninove kan een beroep doen op de subsidies vanuit het Noodkoopfonds om kwetsbare eigenaars te ondersteunen bij het energiezuinig renoveren van hun woning. Er zullen zo 20 huishoudens een renteloze lening kunnen krijgen van maximum 25.000 euro per woning voor de renovatie van hun woning. Zo wil de stad kwetsbare gezinnen ondersteunen om de kwaliteit van hun woning te kunnen verbeteren. Het project loopt tot en met 2023.

Noodkoopfonds

In 2019 keurde de Vlaamse Regering het Noodkoopfonds goed. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die bij gebrek aan betaalbare huurwoningen noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt. Vaak scoren deze woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid en bij gebrek aan financiële middelen is renovatie vaak niet haalbaar. Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen noodkopers bij het OCMW een renteloze lening van 25.000 euro aanvragen zodat de woning energiezuinig en kwalitatief kan worden gerenoveerd tot ze minstens voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De lening moet pas worden terugbetaald als de eigenaar de woning verkoopt of naar een andere woning verhuist. In alle andere gevallen start het terugbetalen na een periode van 20 jaar.

Begeleiding

In Ninove zal er voor 20 huishoudens een renteloze lening kunnen toegekend worden van maximum 25.000 euro per woning. Daarnaast voorzien Solva en Samenlevingsopbouw ook een uitgebreide begeleiding, gaande van alle bouwtechnische zaken (keuze van werken, keuze van aannemer, opvolging van de werken etc.) tot alle praktische zaken die bij een verbouwing komen kijken.

Veerle Cosyns, schepen bevoegd voor huisvesting: “Gezinnen in armoede kopen vaak kwalitatief slechtere huizen aan omdat de aankoopprijs hiervan aanzienlijker lager ligt. Het zijn vaak woningen met gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld door schimmel, met veiligheidsrisico’s zoals onveilige bekabeling en waar onder meer energiekosten hoog oplopen omdat ramen nog enkel beglazing hebben, ze slecht geïsoleerd zijn,… Renovatieleningen om de woningkwaliteit te verbeteren worden bij banken niet aangegaan of toegestaan omwille van de lage gezinsinkomsten. Met deze renteloze lening willen we deze kwetsbare gezinnen ondersteunen om toch de kwaliteit van hun woning te verbeteren en daardoor bijvoorbeeld de energiefactuur te laten dalen.”

Stad, OCMW Ninove, Solva, Samenlevingsopbouw en Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen zetten samen hun schouders onder dit project.

Meer info?

Sociaal Huis, team Wonen, 054 50 50 50, wonen@ninove.be

Infobord met gedicht als sluitstuk inrichting sterretjesweide

Met de plaatsing van een infobord, voorzien van een gedicht van Willie Verhegghe en zijn echtgenote, is de inrichting van de sterretjesweide op de begraafplaats van Ninove finaal afgerond. De sterretjesweide bestond al enkele jaren maar miste wat aankleding. Begin dit jaar werd de weide reeds voorzien van een grote ster en werden er vlinderstruiken aangeplant. Door de uitbraak van de coronacrisis liep de plaatsing van het infobord echter vertraging op, maar nu is het eindelijk zover.

Jonger dan 140 dagen

Sinds maart 2019 kunnen levenloos geboren kindjes vanaf 140 dagen oud begraven worden op het kinderkerkhof. Toch is er ook nood om een foetus, jonger dan 140 dagen, een laatste rustplaats te geven. Deze levenloos geboren kindjes worden niet wettelijk erkend. Op vraag voorziet de stad voor hen een sterretje, waarin de naam van het kindje kan gegraveerd worden. Met een sereen aangelegde sterretjesweide zorgt de stad nu ook voor een ingetogen plaats waar ouders heen kunnen met hun verdriet. Deze kindjes een laatste rustplaats geven helpt bij het rouwproces, gezien een gewone begrafenis niet kan. Recent nog werd een eerste kindje op de sterretjesweide begraven.

Katie Coppens, schepen voor begraafplaatsen, 054 50 50 11, 0479 44 97 24, katiecoppens@telenet.be

Ster op begraafplaats symbool voor levenloos geboren kinderen