juni 2015 archive

Voorziene grote bouwwerken in Ninove tegen 2018-2019

De werken aan de Dollar zijn voltooid tot blijdschap van de handelaars en werkende mensen die dagelijks de vreselijke files dienden te trotseren. Vanaf 2016 waren er driejarige werken gepland aan De Doorn (een ondertunneling voor doorgaand verkeer Aalst –Meerbeke). AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) geeft echter niet de subsidies vrij in 2016 zodat deze werken geschrapt worden. Deze werken zijn voor een stad alleen onbetaalbaar zonder subsidies van de hogere overheid. Deze werken zullen alleszins niet meer uitgevoerd worden deze legislatuur.

Er is een derde brug voorzien over de Dender achter Malfoidt Drankencentrale die zal uitkomen in de leegstaande gebouwen van de oude Fabelta fabriek. Dit zal een brug voor gemotoriseerd verkeer zijn. De 2e brug aan de Kaaischool wordt enkel nog voor voetgangers en fietsers. De 3e brug zal een vaste brug zijn en geen ophaalbrug wegens te kostelijk. Dit wordt een hoge brug noodzakelijk bij hoogwaterstand. Mogelijks kan deze 3e brug al gerealiseerd worden tegen 2018-2019 , dit zal afhangen van hoe vlot de besprekingen met Fabelta evolueren. Dit is een samenwerking tussen de stad Ninove met W&Z (Waterwegen en Zeekanalen) en Fabelta.

Op de Graanmarkt zal op de gratis “zwarte parking” door de shm Denderstreek (sociale huisvestingsmaatschappij) een 29-delig appartementenblok gebouwd worden tegen 2018. Dit dossier sleept al 15 jaar aan. De appartementen zullen ondergrondse garages hebben.

De Mallaardparking een beetje voorbij de zwarte parking zal dan als gratis parking dienst doen voor de bezoekers van ons stadcentrum.

De parking naast het Heilig Hartintituut aan de Onderwijslaan zal binnenkort tevens opengesteld worden als gratis parking voor de bezoekers van onze stad , zwembad en park.

Ook wordt in de Burchtstraat aan het bestaande ocmw gebouw De Cooman tegen 2018 een welzijnswinkel met huis van het kind op het gelijkvloers en 1e verdieping gebouwd. Op de 2e verdieping worden betaalbare serviceflats gebouwd . Dit is een samenwerking tussen de stad Ninove, het ocmw en shm Denderstreek. In deze welzijnswinkel en huis van het kind zullen alle sociale diensten van stad en ocmw samengevoegd worden zodat een vlotte doorverwijzing van de burgers mogelijk wordt. Er zullen informatiepunten voorzien worden voor alle mogelijke vragen omtrent opvoedingsondersteuning, kinderopvang, (sociaal) wonen, gezondheid en welzijn in de meeste ruime zin. In deze welzijnswinkel zullen vermoedelijk gehuisvest worden onder meer Kind en Gezin, de landelijke kinderopvang, reddie teddie, Leerpunt (leerschool voor de Nederlandse taal) enz. Teledienst vzw (vereniging waar armen het woord nemen) en CAW (centrum algemeen welzijn vzw) zullen op de Kaai gehuisvest blijven dus dichtbij de nieuwe welzijnswinkel.

Vanaf 1.01.2019 worden de ocmw ’s in heel het land afgeschaft en worden deze geïntegreerd in de stad Ninove. Dit is zo voor heel het land als nieuwe maatregel van de huidige regering.

Ook wordt er tegen 2018-2019 een nieuw politiegebouw gebouwd aan het bestaande postgebouw naast het stadhuis aan de Bevrijdingslaan. De politiediensten op de Albertlaan zullen dan verhuizen naar dit gebouw zodat de politie nog op één centrale plaats zal gehuisvest worden.