oktober 2011 archive

Interview met Ninof TV over ons kartel

Na onze persvoorstelling ’s ochtends voor de geschreven pers mochten we het ’s avonds nog eens gaan uitleggen bij Ninof TV. Van boven op de Pollaarse bergen hadden we een prachtig zicht op onze prachtige stad.

Van waar konden we beter dit prachtige kartel toelichten?

sp.a groen geïnterviewd door Ninof TV

 

Hopelijk geen halve maatregelen in halfstraat!

Op de gemeenteraad van Ninove werd bekend gemaakt dat de verkavelingsaanvraag in de Halfstraat in Aspelare voor de tweede keer een negatief advies kreeg van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Daarmee is de aanvraag in zijn huidige vorm definitief van de baan en lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een project van die omvang in de Halfstraat gerealiseerd kan worden.

Wouter en ik hadden als enige klacht ingediend tegen de verkaveling bij de gouverneur, maar die verklaarde zich onbevoegd. De stedenbouwkundig ambtenaar oordeelde echter dat het belangrijkste bezwaar tegen de verkaveling terecht is: een zo dichte bebouwing in een landelijke omgeving strookt niet met de ruimtelijke ordening van het gebied.

De bezwaren die we in de gemeenteraad formuleerden en die overeenstemden met de bezwaren van de omwonenden heeft het schepencollege naast zich neergelegd, terwijl die bezwaren niet meer dan een logisch gevolg waren van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Het is bijzonder eigenaardig dat het schepencollege er alles aan gedaan heeft om de verkaveling er toch door te krijgen en daarbij de redenering van de aanvrager letterlijk overnam, terwijl het eerste advies duidelijk de visie van sp.a-Groen! en de omwonenden bevestigde.

Het is niet meer dan normaal dat men de aanvraag van Willy Michiels na 3 jaar eindelijk stop zet. Elke andere Ninovieter had al veel langer een weigering van zijn vergunning gekregen. Niet zo voor de NV Fico, die mocht keer op keer een aantal aanpassingen aan zijn dossier doen in de hoop het op die manier toch te doen slagen. Gelukkig adviseerde het gewest de aanvraag negatief, waardoor het voor Ninove quasi onmogelijk wordt om dit dossier toch nog goedgekeurd te krijgen.

 

Blijvende hinder verkeer naar Outer

Mijnheer de Burgemeester,

Betreft : Gemeenteraad dd.  27.09.2011

Ik heb de eer U te verzoeken volgend punt aan de agenda toe te voegen :

Het is schitterend dat er iets gedaan wordt aan de slechte voetpaden in de Outerstraat maar de huidige omlegging duurt nu al een aantal weken (terwijl het aangekondigd was slechts enkele dagen) met grote verkeersoverlast als gevolg.

Hoe lang gaat deze omlegging nog duren? Werd er met de aannemer een maximale uitvoeringstermijn afgesproken?

Door deze werken is er filevorming elke avond van aan Den Doorn tot aan de Firelle (vroegere schoenen Muys). Het is een hel om naar Brakel te rijden komende van aan Den Doorn of de Brusselsesteenweg.

Door de heraanleg Den Dollar zal deze situatie bestendigd worden aangezien de doorgang van Ninove naar Outer via de Outerstraat afgeschaft wordt en alle verkeer van Den Doorn en Brussel achter de Elan en Mc Donalds zal moeten passeren.

Over de werken nu vraag ik me af  of het echt nodig is om de Outerstraat te onderbreken tijdens het weekend of ’s avonds, als de werken niet bezig zijn? Hoe lang gaat deze omlegging nog duren? Werd er met de aannemer een minimale uitvoeringstermijn afgesproken? Zal hij deze halen? Is de schepen absoluut zeker dat de huidige hinder noodzakelijk is voor de aanleg van de voetpaden?”

sp.a stelt vast dat de stad onvoldoende informatie verstrekt over deze werken. Op de stedelijke website kan je bijvoorbeeld niet terugvinden hoe lang de hinder nog zal duren Er staat enkel een link naar de website van het Vlaams Gewest www.wegenwerken.be waar over Ninove met geen letter gerept wordt. Tevens werd er geen buurtoverleg georganiseerd om uitleg te verschaffen over deze werken. Een eenvoudig briefje van de aannemer volstaat blijkbaar volgens de stad.

Ik vraag de schepen van openbare werken op de volgende gemeenteraad hoe hij een vlotte doorgang naar Outer kan garanderen, gezien de heraanleg van het kruispunt Den Dollar of hij dringend werk kan maken van een betere informatie over de vele wegenwerken in onze stad.

Persvoorstelling kartel sp.a groen!

Bekijk de foto’s van deze zonnige donderdag 13 oktober 2011:

Hallo!

Welkom op mijn vernieuwde site!

Ik ben Katie, 32 jaar oud en afkomstig uit Outer. In 2005 startte ik mijn eigen advocatenpraktijk op. Voordien was ik jurist in een notariskantoor.

In 2006 stond voor het eerst op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen en werd meteen verkozen. Ik zetel dus sinds 2.01.2007 als gemeenteraadslid voor  sp.a Ninove.

Ik ben de kleindochter van wijlen René Coppens, destijds provincieraadslid en schepen van financiën in Ninove voor de socialistische partij. Vanuit mijn praktijk als schuldbemiddelaar stel ik vast dat steeds minder mensen met hun pensioen, loon of vervangingsinkomen rondkomen om de huishuur, elektriciteit en gas te betalen. Ik wil dan ook werken aan meer betaalbare woningen voor samenwonenden en alleenstaanden van alle leeftijdscategorieën. Ook dierenwelzijn draagt Ik hoog in het vaandel (voorstel tot aanleg dierenbegraafplaats en inwerkingstellen van een dierenpolitie).

 

Brand in Nienof? Waar is Witkap Pater?

Er zijn veel misnoegdheden binnen de brandweer te Ninove.
Er zijn bijvoorbeeld twee ambulancewagens doch er is slechts één in dienst alhoewel twee ambulancewagens geen overbodige luxe zijn in een stad als Ninove met meer dan 36.000 inwoners en zonder ziekenhuis. Bij een ongeval dient de ambulance van Aalst uit te rukken naar Ninove en terug naar Aalst.
Onlangs was er een ongeval op een koers in Denderwindeke waarbij de eerste ambulance van de brandweer moet paraat zijn in geval van brand doch de tweede ambulance zou kunnen ingezet worden doch dit gebeurt niet in Ninove.
De reden dat maar één ambulance zou gebruikt worden zou te maken hebben met de discussie tussen het inzetten van vrijwilligers en beroepsbrandweerlui.
Blijkbaar moet de veiligheid en de gezondheid van de Ninoofse bevolking onder doen voor de discussie en malversaties binnen de brandweer.
De sp.a fractie heeft binnen de gemeenteraad bij herhaling aangedrongen op een vergadering waarbij toelichting zou verschaft worden omtrent deproblemen binnen de brandweer. Deze vergadering werd reeds een jaar beloofd doch wordt niet georganiseerd door het stadsbestuur.