Blijvende hinder verkeer naar Outer

Mijnheer de Burgemeester,

Betreft : Gemeenteraad dd.  27.09.2011

Ik heb de eer U te verzoeken volgend punt aan de agenda toe te voegen :

Het is schitterend dat er iets gedaan wordt aan de slechte voetpaden in de Outerstraat maar de huidige omlegging duurt nu al een aantal weken (terwijl het aangekondigd was slechts enkele dagen) met grote verkeersoverlast als gevolg.

Hoe lang gaat deze omlegging nog duren? Werd er met de aannemer een maximale uitvoeringstermijn afgesproken?

Door deze werken is er filevorming elke avond van aan Den Doorn tot aan de Firelle (vroegere schoenen Muys). Het is een hel om naar Brakel te rijden komende van aan Den Doorn of de Brusselsesteenweg.

Door de heraanleg Den Dollar zal deze situatie bestendigd worden aangezien de doorgang van Ninove naar Outer via de Outerstraat afgeschaft wordt en alle verkeer van Den Doorn en Brussel achter de Elan en Mc Donalds zal moeten passeren.

Over de werken nu vraag ik me af  of het echt nodig is om de Outerstraat te onderbreken tijdens het weekend of ’s avonds, als de werken niet bezig zijn? Hoe lang gaat deze omlegging nog duren? Werd er met de aannemer een minimale uitvoeringstermijn afgesproken? Zal hij deze halen? Is de schepen absoluut zeker dat de huidige hinder noodzakelijk is voor de aanleg van de voetpaden?”

sp.a stelt vast dat de stad onvoldoende informatie verstrekt over deze werken. Op de stedelijke website kan je bijvoorbeeld niet terugvinden hoe lang de hinder nog zal duren Er staat enkel een link naar de website van het Vlaams Gewest www.wegenwerken.be waar over Ninove met geen letter gerept wordt. Tevens werd er geen buurtoverleg georganiseerd om uitleg te verschaffen over deze werken. Een eenvoudig briefje van de aannemer volstaat blijkbaar volgens de stad.

Ik vraag de schepen van openbare werken op de volgende gemeenteraad hoe hij een vlotte doorgang naar Outer kan garanderen, gezien de heraanleg van het kruispunt Den Dollar of hij dringend werk kan maken van een betere informatie over de vele wegenwerken in onze stad.

Geef een reactie

Your email address will not be published.