Hopelijk geen halve maatregelen in halfstraat!

Op de gemeenteraad van Ninove werd bekend gemaakt dat de verkavelingsaanvraag in de Halfstraat in Aspelare voor de tweede keer een negatief advies kreeg van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Daarmee is de aanvraag in zijn huidige vorm definitief van de baan en lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een project van die omvang in de Halfstraat gerealiseerd kan worden.

Wouter en ik hadden als enige klacht ingediend tegen de verkaveling bij de gouverneur, maar die verklaarde zich onbevoegd. De stedenbouwkundig ambtenaar oordeelde echter dat het belangrijkste bezwaar tegen de verkaveling terecht is: een zo dichte bebouwing in een landelijke omgeving strookt niet met de ruimtelijke ordening van het gebied.

De bezwaren die we in de gemeenteraad formuleerden en die overeenstemden met de bezwaren van de omwonenden heeft het schepencollege naast zich neergelegd, terwijl die bezwaren niet meer dan een logisch gevolg waren van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Het is bijzonder eigenaardig dat het schepencollege er alles aan gedaan heeft om de verkaveling er toch door te krijgen en daarbij de redenering van de aanvrager letterlijk overnam, terwijl het eerste advies duidelijk de visie van sp.a-Groen! en de omwonenden bevestigde.

Het is niet meer dan normaal dat men de aanvraag van Willy Michiels na 3 jaar eindelijk stop zet. Elke andere Ninovieter had al veel langer een weigering van zijn vergunning gekregen. Niet zo voor de NV Fico, die mocht keer op keer een aantal aanpassingen aan zijn dossier doen in de hoop het op die manier toch te doen slagen. Gelukkig adviseerde het gewest de aanvraag negatief, waardoor het voor Ninove quasi onmogelijk wordt om dit dossier toch nog goedgekeurd te krijgen.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.