Fabelta-site

Voor de oude Fabelta-site is de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opstellen (PRUP). De stad Ninove wordt hierbij betrokken maar is geen eigenaar van de grond. De eigenaar is de Beaulieu-groep. Thans is dit industriegrond gelegen binnen de ring rondom Ninove.  De provincie wenst dit dan ook om te vormen tot woongebied. Dit zal voor de eigenaar een enorme meerwaarde opbrengen. De stad heeft dan ook als compensatie van deze meerwaarde aan de eigenaar gevraagd te investeren op kosten van de eigenaar in het openbaar domein (aanleg wegenis met voldoende parking-groen-speelterrein-sportterrein met eventueel kinderopvang, buurthuis, horeca en winkelvoorzieningen). Voor deze ontwikkeling zou een nieuwe derde brug gebouwd worden in het verlengde van de Fabriekstraat en deze laatste met de Mallaard verbindt voor het gemotoriseerd verkeer. De tweede brug aan de Kaaischool zou enkel voor fietsers en voetgangers nog gebruikt worden. De provincie wenst voor eind 2019 dit PRUP voor te leggen aan de gemeenteraad en provincieraad voor voorlopige vaststelling waarna een bezwaartermijn loopt. Daarna wordt dit definitief vastgesteld en zou het terrein door de eigenaar Beaulieu verkocht worden aan een ontwikkelaar die het PRUP uitvoert. De nieuwe brug en de wegenis zouden mogelijks de komende 5 jaar reeds aangelegd worden. De huizen, appartementen en voorzieningen de daaropvolgende jaren.

Katie Coppens, schepen van stadsvernieuwing

1 reactie

  1. Hallo Katie,
    Is in dit dossier al vordering? (mbt tot de 3e brug).

    Vriendelijke groeten,

Geef een reactie

Your email address will not be published.