de OCMW site, Inghelantsite

De Kaaischool werd begin 2019 aangekocht door de stad Ninove zodat heel het gebied samen met de gronden naast het ocmw gebouw De Cooman kunnen ontwikkeld worden.

Er zal een bureau aangesteld worden die een gemeentelijk RUP zal opmaken en een visie uitwerkt wat er kan ontwikkeld worden. Alleszins wenst de stad er een nieuw jeugdhuis, een groenpark met evenementenzone, het openleggen van de Denderarm, maximaal twee appartementsgebouwen (voordien was er een visie met 5 gebouwen) en grotendeels behoud van de Kaaischool met horeca , winkeltjes en stadsbeleving langs de Dender.

Ook zal er een visie uitgewerkt worden voor de privé-eigendommen namelijk het binnengebied achter Buscemi en de achtertuinen van de huizen op de

Graanmarkt. Vervolgens zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden om deze visie te ontwerpen waarna het ontwerp kan uitgevoerd worden. Als alles vlot verloopt zal op deze plaats een nieuwe stadsontwikkeling ontstaan met aangenaam wonen, werken en leven aan de Dender.

Geef een reactie

Your email address will not be published.