De financiële toestand van de stad Ninove

Ninove is een financieel gezonde stad maar de reserves om nieuwe investeringen te doen zijn uitgeput.

De stad is volop haar meerjarenplanning aan het opstellen die moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad van december 2019.

Hierin worden alle exploitatie-inkomsten (belastingen en retributies) en exploitatie-uitgaven (personeelskosten en werkingskosten) opgenomen maar ook de investeringen die de stad wenst te doen van 2020 tot 2025 zoals wegenis, voetpaden en fietspaden, stadsvernieuwing (nieuwe stationsplein, ontwikkeling van de Ocmw site en Kaaischoolsite, nieuw tweede park tussen Brusselsesteenweg en Burchtdam), investeringen in cultuur en sport.

De stad zal voor deze investeringen moeten gaan lenen wat de vorige jaren niet het geval was.

Ninove zal een financieel gezonde stad blijven. De stad heeft op dit moment zo goed als geen schulden en ietwat schuld aangaan om te kunnen investeringen is goed en noodzakelijk.

Ninove wenst geen nieuwe belastingen of belastingsverhogingen in te voeren. Wel kunnen retributies aangepast worden aan de index.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werden de bestaande belastingen en retributies vernieuwd omdat dit wettelijk moet doch zonder tariefwijzigingen noch indexaties.

Eén belasting werd afgeschaft namelijk deze op de bouwgronden. Aanvankelijk ontstond deze belasting op onbebouwde bouwgronden om meer bouwgronden op de markt te krijgen om alzo de prijzen te doen dalen.

Thans is de visie dat in functie van groen en natuur het niet meer wenselijk is de realisatie van bouwgronden te stimuleren zodat deze belasting werd afgeschaft.

Katie Coppens, schepen van financiën

Geef een reactie

Your email address will not be published.