december 2013 archive

Gelukkig Nieuwjaar!

2014-Katie-Voorzijde

DIERENWELZIJN

dierenPolitie voor dierenwelzijn

Vanaf januari 2014 zullen 4 inspecteurs van het politiekorps te Ninove (Wim Vandewalle, Nina Wauters, Donovan Delbeke, Deborah Mattens) zich bijkomend bij hun overige taken inzetten voor het dierenwelzijn.

Zij zullen enkel repressief optreden met inbeslagname van dieren in extreme gevallen. Doorgaans zullen de inspecteurs richtlijnen geven aan onze burgers wanneer het welzijn van het dier niet of te weinig gerespecteerd wordt waarna onverwachte controles kunnen gebeuren of deze richtlijnen worden nageleefd. Dikwijls hebben de mensen wel het beste voor met hun dier doch kunnen ze wel een extra goede tip gebruiken.

Meldpunt dierenwelzijn politie Ninove:

-Centraal nummer van de politie Ninove : 054.31.32.32 of mailadres: dierenwelzijn@ninove.be

-Adres politie Ninove : Onderwijslaan 75 , 9400 Ninove

Asiel voor honden en katten te Denderwindeke: nieuwe uitbaatster

Vanaf 1 januari 2014 wordt het dierenasiel van Groot-Ninove overgenomen. De nieuwe uitbaatster stelt zich voor:

 

“Ik ben Katrien Reygaerts, afgestudeerd als dierenartsassistente : 2de en 3de graad dierenverzorging + bachelor agro- en biotechnologie met als afstudeerrichting dierenzorg.

Mijn moeder, Martine Van Den Steen, besluit haar hondenkapsalon die zij sinds 1997 succesvol uitbaat te beëindigen om mij te helpen bij de werking van het asiel.

En mijn broer, Peter Reygaerts, administratief deskundige werkt als ambtenaar te Brussel, zal mij vrijwillig bijstaan bij de administratieve taken tijdens zijn vrije tijd.

Samen zullen wij ons inzetten om de werking van het asiel goed te laten verlopen en waar nodig zullen wij verbeteringen aanbrengen. Zo willen wij ons extra inzetten voor een speelweide voor de honden, nieuwe opvangvoorzieningen voor de katten, vervangingen van oud materiaal naar duurzamere materialen en een nieuw kattenbeleid.
Ook is ons doel om het asiel toegankelijker te maken via sociale media, opendeurdagen, eetfestijnen en het werken met vrijwilligers,…

Indien u informatie wenst kunt u ons altijd contacteren via mail: katrienreygaerts@hotmail.com of via gsm: 0472/ 69 88 12.

Met vriendelijke groeten,

Katrien Reygaerts

Prekental 8

9406 Outer”

 

Het dierenasiel behoudt haar locatie te Kerkveld 29, 9400 Denderwindeke met telefoonnummer: 054.32.16.79 en website www.dierenasielninove.be ; deze website zal uitgebreid worden met te adopteren katten en er komen andere openingsuren. Meer informatie volgt nog.

 

OPVANG VOOR WEIDEDIEREN TE POLLARE

Nieuwe opvang te Pollare voor geiten, bokjes, konijnen , pony’s, cavia’s, kippen, varkens, kortom WEIDEDIEREN opvangen.

Contactpersonen:

Els De Saveur en Hans Lenvain  van vzw De ark van Pollare

Adres: Pollare Pollarebaan 115

gsm 0497/421.802

mail info@arkvanpollare.be

website www.arkvanpollare.be

giften: Iban: BE68 3770 4844 1534

 

Deze vzw kan alle giften gebruiken om voor voedsel en beschutting te zorgen voor deze dieren.

Hondenlosloopweide / speelweide voor honden

In het budget van 2014 werd voorzien dat een hondenweide zou aangemaakt worden in Ninove. Streefdatum om dit te realiseren is de lente – zomer 2014. Er wordt nog gezocht naar een goede locatie.  Hier kunnen eigenaars hun hond vrij laten lopen.

Kattensterilisatieproject Ninove in samenwerking met vzw RATO

In het budget van 2014 is voorzien dat het kattensterilisatieproject van straatkatten verder gezet wordt. Dit betekent dat katten die door vzw RATO gevangen worden gesteriliseerd / gecastreerd worden en teruggezet worden op de plaats waar ze gevangen werden. Dit om de populatie aan straatkatten in toom te houden en te zorgen dat er een gezonde populatie straatkatten bestaat. Zieke katten zullen geeuthanaseerd worden.

De begraafplaatsen

Er gaan ontruimingen door vanaf 1 juli 2014 op de begraafplaats te Denderwindeke en Ninove; ingevolge plaatsgebrek dienen er grafzerken verwijderd te worden. De niet betaalde concessies tot en met 1975 worden ontruimd.

Ook de andere begraafplaatsen zullen de komende jaren stelselmatig doch zo beperkt mogelijk ontruimd worden naar gelang de nood aan bijkomende plaats om overleden personen te kunnen begraven.

Op de ontruimde panden zal enkel nog toegestaan worden om een rugzijde met voetstuk te plaatsen in plaats van volledige grafzerken. Een rugzijde zal 1,05 cm hoog zijn, 80 cm breed en 8 cm dik en het voetstuk zal 30 cm lengte hebben, 8 cm dik en 80 cm breed. Een voetstuk is ingegeven om een bloem of aandenken te kunnen plaatsen.

De reden om met een rugzijde en een voetstuk te werken is ingegeven doordat vanaf 1.01.2015 geen pesticiden meer mogen gebruikt worden op de begraafplaatsen waardoor het onderhoud veel moeilijker zal worden. De mensen die de begraafplaatsen onderhouden zouden alle onkruid met de hand moeten verwijderen wat onbegonnen werk is. Met enkel rugzijde en voetstuk en de overige plaats van het graf bezaaien met graf dat afgereden wordt,  is degelijk onderhoud haalbaar.

De bedoeling is dat na de ontruimingen van de zomer 2014 enkel nog de begravingen met rugzijde en voetstuk zouden worden toegelaten , naast urnen, uitstrooien en columbarium.

Voor de kinderbegraafplaatsen blijven de volledige grafzerken tot 1,70 m behouden.

Het voorstel m.b.t. de rugzijden en voetstuk zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 18.12.2013.

Wat de begrafenissen voor behoeftigen betreft zal door de stad een extra inspanning gedaan worden om deze mensen toch een waardige begrafenis te geven per begrafenis of crematie (crematie kan enkel indien dit in de laatste wilsbeschikking staat, dit wordt vastgelegd bij de dienst bevolking) door de stad betaald ( of voorgeschoten):

  • 15 herinneringsprentjes
  • Bloemstuk van € 25
  • Een gedenkplaatje wordt geplaatst aan het graf of strooiweide

Dit kan door de financiële dienst van de stad evenwel teruggevorderd worden van vermogende nabestaanden.