De begraafplaatsen

Er gaan ontruimingen door vanaf 1 juli 2014 op de begraafplaats te Denderwindeke en Ninove; ingevolge plaatsgebrek dienen er grafzerken verwijderd te worden. De niet betaalde concessies tot en met 1975 worden ontruimd.

Ook de andere begraafplaatsen zullen de komende jaren stelselmatig doch zo beperkt mogelijk ontruimd worden naar gelang de nood aan bijkomende plaats om overleden personen te kunnen begraven.

Op de ontruimde panden zal enkel nog toegestaan worden om een rugzijde met voetstuk te plaatsen in plaats van volledige grafzerken. Een rugzijde zal 1,05 cm hoog zijn, 80 cm breed en 8 cm dik en het voetstuk zal 30 cm lengte hebben, 8 cm dik en 80 cm breed. Een voetstuk is ingegeven om een bloem of aandenken te kunnen plaatsen.

De reden om met een rugzijde en een voetstuk te werken is ingegeven doordat vanaf 1.01.2015 geen pesticiden meer mogen gebruikt worden op de begraafplaatsen waardoor het onderhoud veel moeilijker zal worden. De mensen die de begraafplaatsen onderhouden zouden alle onkruid met de hand moeten verwijderen wat onbegonnen werk is. Met enkel rugzijde en voetstuk en de overige plaats van het graf bezaaien met graf dat afgereden wordt,  is degelijk onderhoud haalbaar.

De bedoeling is dat na de ontruimingen van de zomer 2014 enkel nog de begravingen met rugzijde en voetstuk zouden worden toegelaten , naast urnen, uitstrooien en columbarium.

Voor de kinderbegraafplaatsen blijven de volledige grafzerken tot 1,70 m behouden.

Het voorstel m.b.t. de rugzijden en voetstuk zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 18.12.2013.

Wat de begrafenissen voor behoeftigen betreft zal door de stad een extra inspanning gedaan worden om deze mensen toch een waardige begrafenis te geven per begrafenis of crematie (crematie kan enkel indien dit in de laatste wilsbeschikking staat, dit wordt vastgelegd bij de dienst bevolking) door de stad betaald ( of voorgeschoten):

  • 15 herinneringsprentjes
  • Bloemstuk van € 25
  • Een gedenkplaatje wordt geplaatst aan het graf of strooiweide

Dit kan door de financiële dienst van de stad evenwel teruggevorderd worden van vermogende nabestaanden.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.