februari 2015 archive

Beleid van schepen Katie Coppens: realisaties in 2014 en 2015

Dierenwelzijn:

In januari 2014 ging de dierenpolitie van start en in juli 2014 opende de hondenlosloopweide in het stadspark. Er wordt ook optimaal ingezet op sterilisatie van zwerfkatten.

Onderwijs:

In de lente-zomer 2015 worden aan alle stedelijke scholen en muziekacademies camera’s geplaatst om het vandalisme, inbraken en diefstallen tegen te gaan. In 2015-2016 wordt een dossier uitgewerkt om aan de stedelijke school van Appelterre 13A en de school in de Groeneweg en Parklaan een (nieuw) regenafdak te plaatsen en een luifel aan de beeldende kunst aan de kuip.

In 2016 start de bouw van het nieuw schoolgebouw in Appelterre en vermoedelijk start in 2017-2018 de bouw van het nieuwe schoolgebouw in Denderwindeke.

Begraafplaatsen:

Er komen in de lente – zomer 2015 overkappingen tegen de regen voor begrafenisplechtigheden op de begraafplaatsen van Appelterre, Outer en Denderwindeke. Op dit moment hebben enkel de begraafplaatsen in Ninove Centrum en Meerbeke een overkapping.

Wonen-voorrangsreglement voor senioren en mensen met een beperking:

In 2015 wordt in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen Denderstreek en Ninove Welzijn een voorrangsreglement voor ouderen 65+ opgesteld om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een sociale woning.

Daarna zal ook een zelfde reglement worden uitgewerkt om mensen met een beperking voorrang te verlenen en dit in samenwerking met de vzw De Dorpel die zich inzet voor begeleid wonen.

Armoede – integratie –onderwijs- kinderopvang:

Sinds september 2014 heeft de stad 1/ een nieuwe integratieambtenaar en bijkomend 2/ een schoolopbouwwerker en 3/een ambtenaar armoedebestrijding aangeworven die samen werken aan de volgende projecten:

-oprichting van een taalotheek : hier kunnen anderstalige mensen de Nederlandse taal oefenen en taaloefeningen uitlenen; ook scholen zullen hiervan gebruik kunnen maken

– uitwerken samen met alle scholen te Ninove van een taalbeleid : hoe omgaan met anderstalige leerlingen en hun ouders

-oprichten van een spelotheek: uitleendienst voor speelgoed voor de burgers en onthaalouders

-uitbreiden van het taalspeelbad: 2 weken in augustus is er een zomerkamp voor anderstalige leerlingen om het Nederlands te oefenen ter voorbereiding van de nakende eerste schooldag; voorheen konden 30 leerlingen inschrijven, vanaf 2015 zullen 45 kinderen kunnen inschrijven

-Subsidies voor onthaalhouders: in 2014 werd een subsidieregeling goedgekeurd waarbij kinderopvangvoorzieningen en alle onthaalouders een subsidie ontvangen tussen 150 à 500 euro afhankelijk van bepaalde parameters.

-de kinderopvang wordt uitgebreid in de deelgemeente te Nederhasselt :vanaf 2015 zal zowel een groep van 3 tot 6 jaar als van 6 tot 12 jarige kinderen er kunnen opgevangen worden

-de kinderopvang voor kinderen met een beperking wordt samen met De Okkernoot uitgewerkt in 2015-2016

-aanpakken van schooluitval bij kinderen die schoolmoe zijn: in samenwerking met De Kaai te Erembodegem heeft de stad Ninove gelden voorzien om leerlingen een lange time-out te financieren in De Kaai; dit is voor begeleiding van leerlingen die schoolmoe zijn opdat ze alsnog zouden afstuderen

-integratie: jaarlijkse dialoogavond: deze gaat door op 19 maart 2015 van 19.30 tot 22 uur in de muziekacademie te Parklaan Ninove. Het thema dit jaar is de betekenis van vasten in de verschillende levensbeschouwingen Christendom, Islam, Jodendom enz. waarna een dialoog volgt. Welke betekening heeft vasten, waarom vasten we of waarom niet, zien we gelijkenissen of verschillen, waar kunnen we ons wel of niet in vinden? Sprekers uit diverse religiegroepen worden uitgenodigd.

-integratie: jaarlijks intercultureel festival Ninomundo: 23 mei 2015 van 13 tot 19 uur Ninove Centrum

Vacatures bij de stad Ninove

ninoveBinnenkort zullen volgende examens aan de stad opgestart worden.

Wie geïnteresseerd is gelieve www.ninove.be regelmatig te raadplegen om tijdig te kunnen inschrijven voor het

 

  1. Wervings- en bevorderingsreserve mobiliteitsambtenaar niveau B1-B3
  2. Wervings- en bevorderingsreserve deskundige bibliotheek B1-B3
  3. Wervings- en bevorderingsreserve planoloog A1a-A3a
  4. Wervings- en bevorderingsreserve vakman wegen D1-D3
  5. Wervings- en bevorderingsreserve vakman signalisatie D1-D3
  6. Wervings- en bevorderingsreserve vakman begraafplaatsen D1-D3 contractueel
  7. Seizoensarbeiders werkman E1-E3 groen/begraafplaatsen
  8. Seizoensarbeiders werkman E1-E3 signalisatie
  9. Wervings- en bevorderingsreserve administratief medewerker niveau C1-C3 contractueel