juli 2018 archive

Kandidaat op plaats 3 van de lijst SAMEN voor Ninove – Kiest bewust voor menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit

Katie_2018

Mijn persoonsgegevens:

Naam: Katie Coppens , ° 17/01/1979 te Ninove (39 jaar)

Woont te 9400 Ninove, Albertlaan 184

Gsm 0479/44.97.24

Partner : Steven Segers, ° 7/7/1984 te Ninove (34 jaar)

Mama van een zoontje Alexander (2 jaar)

Beroep: advocaat met kantoor te 9406 Ninove-Outer, Brakelsesteenweg 173

Tel 054.34.36.60

Website kantoor: www.coppens-pardon.be

Passies: lezen, wandelen, tuinieren, sporten , genieten van het dagelijkse leven

 

Mandaten:

-2007 – 2012: gemeenteraadslid sp.a

-2013-2018: – schepen sp.a in het kartel sp.a- groen

Bevoegdheden: eerste schepen, schepen van onderwijs, academie beeldende kunst, academie muziek woord en dans, kinderopvang, armoede, integratie, (sociaal) wonen, begraafplaatsen en dierenwelzijn

– Bestuurder van sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek

 

Realisaties als schepen

als schepen van dierenwelzijn met landbouwerafkomst langs moederszijde heeft Katie als fervent dierenliefhebber een dierenwelzijnsbeleid in Ninove uitgebouwd; oprichting van een dierenpolitie in 2014; realisatie van twee hondenlosloopweides  Parklaan en Abdijstraat, dierenbegraafplaats , gasreglement voor niet ruimen van hondenpoep en verwaarlozing van dieren; uitbreiding van de subsidiëring van de dierenasielen, sterilisatie van verwaarloosde katten;

als schepen van begraafplaatsen: liet Katie volledige onderhouds-en verfraaiingswerken van alle begraafplaatsen uitvoeren en realiseerde ze de aanleg van een begraafplaats voor huisdieren

als schepen van het stedelijk onderwijs werd de nieuwbouw in Appelterre en de Parklaan gerealiseerd; de nieuwbouw te Denderwindeke is gestart. Ook de totale vervangingsbouw in de Groeneweg (school de Lettertuin ) zal volgend jaar starten; er werd een schoolopbouwwerker aangeworven voor het netoverschrijdend onderwijs

als schepen van kinderopvang werden diverse subsidiereglementen opgemaakt om de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders te ondersteunen met subsidies vanuit de stad; een occassionele kinderopvang werd opgestart voor ouders zonder kinderopvang toe te laten Nederlandse les te volgen, te solliciteren, tijdelijk opvang te verschaffen bij de start van een nieuwe job en bij crisissituaties in gezinnen;

als schepen van integratie werd een integratiebeleid uitgewerkt wat voor 2012 onbestaande was in Ninove. Vooreerst werden contactmomenten opgestart tussen de autochtone bevolking en mensen van vreemde herkomst. Jaarlijks gaat een dialoogavond door in november tussen de verschillende levensbeschouwingen en gemeenschappen wat toelaat elkaar beter te leren kennen; jaarlijks gaat in mei Ninomundo – een multicultureel festival – door. Er werd een onthaalmedewerker op de stad en toeleiders aangeworven om de mensen van vreemde origine te begeleiden en toe te leiden naar vrije tijd (sport en cultuur), interimkantoren voor werk, taalonderwijs enz.

als schepen van armoede: werd een spelotheek opgericht en gezorgd voor opvoedingsondersteuningsprogramma’s; de bouw van een sociaal huis / huis van het kind is gestart; toeleiders in de scholen werden aangeworven voor ondersteuning van leerkrachten en ouders voor allerlei zoals pesten, onbetaalde facturen, toeleiding naar sport /cultuur, enz.

als schepen van wonen: werden twee voorrangsreglementen ingevoerd m.b.t. de sociale woningen voor 65 plussers én voor mensen met een handicap; het aantal sociale woningen werd uitgebreid.

 

Doelstelling

Bewust verder werken in een geest van menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

 

https://samenninove.be/