december 2016 archive

Gelijke kansen

Via de onderwijsdienst werd een aankoop gedaan voor alle tweede kleuterklassen van alle Ninoofse scholen van boekjes en spelletjes rond diversiteit. Ook wordt een opleiding rond het gebruik van deze boekjes en spelletjes georganiseerd voor de leerkrachten waarbij opgemerkt wordt dat diversiteit in onze maatschappij een feit en overal aanwezig is en niet mag benadrukt worden alsof het een rariteit of uitzondering zou zijn. Dit betreft het Lou – pakket waar mensen van alle herkomsten in voorkomen, een weerspiegeling van onze maatschappij, evenals van genderdiversiteit, gezinnen bestaande uit ouders van hetzelfde geslacht. Scholen hebben een opvoedende rol waarop dit pakket afgestemd is.

 

Onthaalbeleid voor nieuwkomers (met vreemde herkomst of de Nederlandse taal onmachtig uit Brussel en Wallonie)

Wie legaal in ons land verblijft kan zich vestigen binnen ons land waar hij wil.  Gemeenten dienen dan ook het toenemende fenomeen dat mensen van buiten Vlaanderen zich in Ninove komen vestigen in goede banen te leiden. Voorheen schreven zij zich in op het stadhuis in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verdwenen zij van de radar. Vanaf 1.01.2017 zal een screener een onthaalgesprek hebben om de interesses en noden van de nieuwkomers te achterhalen. Hun nood aan werk, kinderopvang, Nederlandse les, sport, cultuur,… ontdekken. Verder zullen twee toeleiders ingeschakeld worden die samen met deze nieuwkomers, die dikwijls de Nederlandse taal niet van hun eerste dag in Vlaanderen machtig kunnen zijn,  langs gaan naar de VDAB, interimkantoren, kinderopvang enzovoort om zich in te schrijven en deze nieuwkomers wegwijs te maken.

De kritiek stijgt dat nieuwkomers niet (willen) werken, leefloon van het OCMW ontvangen, geen Nederlandse les (willen) volgen noch de Nederlandse taal (willen) machtig zijn. Zij kunnen als ouders hun kinderen niet bijstaan bij het huiswerk waardoor hun kinderen steeds achterstand hebben op school.

Alles op zijn beloop laten kan niet de bedoeling zijn.

De koe bij de horens vatten en actief met deze mensen aan de slag gaan naar tewerkstelling, Nederlandse les, ook hun deelname aan cultuur en sport , verhoogt hun integratie en de activering van deze nieuwkomers in onze maatschappij. Van iedereen mag verwacht worden dat zij maximaal aan onze maatschappij deelnemen.

Deze nieuwkomers moeten dus niet meer zelf op zoek gaan naar advies en plaatsen waar ze zich moeten gaan aanbieden. Ze krijgen meteen alle informatie op het stadhuis bij hun inschrijving. Vervolgens gaat een toeleider van de stad met hen mee naar de werkgever/vdab/interimkantoor/ kinderopvang/school/… tot onmiddellijke inschrijving en mededeling op welke dagen / uren ze moeten aanwezig zijn.

Hierdoor wordt in een eerste belangrijke fase de taaldrempel of taalexcuus weggenomen. De nieuwkomer die nog geen Nederlandse taal kent bij zijn inschrijving in Vlaanderen en de instantie waar moet ingeschreven worden die enkel Nederlands mag praten volgens de taalwetgeving vormt een enorme barriere. De toeleider is brugfiguur die deze barriere wegneemt.

 

***

 

Dit onthaalbeleid zal vervolgens geëvalueerd worden en bijgestuurd worden waar nodig. Dit project loopt reeds in andere gemeenten rondom de Brusselse rand zoals Dilbeek, Sint – Pieters -Leeuw…

Vervolgens zou het onthaalbeleid moeten uitgebreid worden voor alle nieuwkomers die zich in Ninove inschrijven. Een onthaalbeleid voor iedereen die zich in onze stad komt vestigen . Een onthaalbrochure bestaat reeds voor nieuwkomers die het Nederlands machtig zijn maar ook hier zijn mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hen wegwijs te maken in alle dienstverlening binnen onze stad. Denk maar aan huisvesting voor mensen met beperkingen of specifieke noden zoals begeleiding naar tewerkstelling is het niet altijd duidelijk waar zij  meteen terecht kunnen.

 

Natuurbegraafplaats met biologisch afbreekbare asurnen

In 2017 wordt een natuurbegraafplaats aangelegd in Ninove centrum aanpalend aan de begraafplaats van de Groeneweg. Hier is stijgende vraag naar. Na crematie wordt de overledene begraven in een biologisch afbreekbare asurne. Er wordt aan de ingang van deze begraafplaats een gedenksteen met naam van de overledenen voorzien evenals een plaats om bloemen te leggen. Deze begraafplaats ziet er uit als een park met graszone, bloemenweide, struiken en bomen en rondom het parkgebied een wandelpad met zitbanken als rustpunten en centraal een kleine ondiepe vijver / waterelement.

 

 

Armoede: tal van initiatieven om de stijgende armoede aan te pakken

De armoede stijgt jaar na jaar. Een gemeente kan dit niet oplossen maar wel zoveel mogelijk opvangen. De stijgende huishuur en kosten voor elektriciteit, gas en water zijn te hoog ten opzichte van de doorsnee inkomens.

 

Veel projecten werden opgestart of bijgestuurd sedert 2013 waarvoor de stad extra personeel heeft aangeworven om deze projecten te coördineren. Bovendien werken we samen met vrijwilligers aan al deze projecten. Projecten zijn vb.:

-occassionele kinderopvang voor dringende kinderopvang voor sollicitaties, volgen van inburgering, Nederlandse les,…

-spelotheek: uitleendienst van speelgoed aan democratische prijzen

-katrol: gezinsbegeleiding in combinatie met huiswerkbegeleiding in samenwerking met studenten-stagiairs van de hogescholen

-aanwerving van een jeugdstraatwerker die jongeren op straat aanspreekt

-aanbieden van tal van sessies opvoedingsondersteuning

-mobiel sociaal huis: bezoeken aan alle senioren 75+ om hun behoeften na te gaan wanneer zij minder mobiel zijn te ondervangen

-inzetten op kleuterparticipatie met inzet op Nederlandse taal voldoende machtig worden

-…

 

Stedelijke kinderopvang Kadeeken: online inschrijvingen vanaf 15.12.2016

Kadeeken

Om de lange wachttijden van soms 1,5 uur voor schoolvakanties weg te werken, kan men voortaan online inschrijven.

Ouders kunnen nog altijd de voorkeur geven om op de oude manier aan het onthaal in te schrijven.

Voortaan dient elke reservatie vooraf betaald te worden.

Nieuw is dat elke reservatie kan geannuleerd worden 14 dagen vooraf met volledige terugbetaling of 8 dagen vooraf met terugbetaling van de helft van de betaling.

Latere reservatie wordt niet terugbetaald maar geapprecieerd zodat ouders op de wachtlijst bij volgeboekte perioden kunnen verwittigd worden.