Armoede: tal van initiatieven om de stijgende armoede aan te pakken

De armoede stijgt jaar na jaar. Een gemeente kan dit niet oplossen maar wel zoveel mogelijk opvangen. De stijgende huishuur en kosten voor elektriciteit, gas en water zijn te hoog ten opzichte van de doorsnee inkomens.

 

Veel projecten werden opgestart of bijgestuurd sedert 2013 waarvoor de stad extra personeel heeft aangeworven om deze projecten te coördineren. Bovendien werken we samen met vrijwilligers aan al deze projecten. Projecten zijn vb.:

-occassionele kinderopvang voor dringende kinderopvang voor sollicitaties, volgen van inburgering, Nederlandse les,…

-spelotheek: uitleendienst van speelgoed aan democratische prijzen

-katrol: gezinsbegeleiding in combinatie met huiswerkbegeleiding in samenwerking met studenten-stagiairs van de hogescholen

-aanwerving van een jeugdstraatwerker die jongeren op straat aanspreekt

-aanbieden van tal van sessies opvoedingsondersteuning

-mobiel sociaal huis: bezoeken aan alle senioren 75+ om hun behoeften na te gaan wanneer zij minder mobiel zijn te ondervangen

-inzetten op kleuterparticipatie met inzet op Nederlandse taal voldoende machtig worden

-…

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.