september 2015 archive

Flexibele kinderopvang voor werkzoekenden

De gemeenteraad keurde het voorstel van schepen voor kinderopvang Katie Coppens (sp.a-groen) goed om vanaf november te starten met een systeem voor flexibele kinderopvang voor werkzoekenden.

Tegen eind 2016 zouden via het project in totaal vijf occasionele kinderopvangplaatsen vrijgehouden worden voor kinderen van werkzoekenden. “Voor werkzoekenden met schoolgaande kinderen stelt het probleem zich natuurlijk minder scherp,” vertelt schepen Coppens, “maar voor wie nog een peuter in huis heeft is het vaak onmogelijk zich vrij te maken voor een sollicitatie of een cursus. De occasionele kinderopvang biedt ook een oplossing voor wie snel moet reageren aan een jobaanbod maar nog geen kinderopvang heeft.”

Of de vijf opvangplaatsen zullen volstaan is nog niet duidelijk. “Het project werd in nauw overleg met het OCMW en de VDAB opgestart,” vertelt schepen Coppens, “maar uiteraard zal het zeker wat betreft capaciteit geëvalueerd worden.”

Ook OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a-groen) is tevreden met het initiatief van zijn collega: “De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt is voor alleenstaande ouders van peuters zeker niet evident. Met dit project komen we daaraan tegemoet zodat de toegang tot de arbeidsmarkt voor alleenstaande ouders makkelijker wordt.”

Groepsaankoop voor stookolie

Als bijlage vindt u een persbericht van sp.a Ninove over de opstart van een nieuwe groepsaankoop voor stookolie. De mensen kunnen inschrijven via het formulier in bijlage en dat ook te vinden is op onze website http://ninove.s-p-a.be

Inschrijven kan tot ten laatste 25 september. Mag ik daarom vragen om eventuele publicatie via uw kanalen ruim voor 25 september te doen zodat we geen mensen moeten ontgoochelen die het bericht te laat zien.

 

Opening van het taalpunt

Taalpunt

Deze week is het de week van de geletterdheid en vandaag , 8 september , de internationale dag van de geletterdheid.

Als schepen van integratie is het een mooi moment om het taalpunt te openen.

Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen de bibliotheek en de dienst integratie.

In het taalpunt in de bibliotheek kunnen taalstimulerende materialen zoals taalcursussen, beeldwoordenboeken, leesboeken en luisterboeken en de krant in eenvoudige taal uitgeleend worden.  Bij veel van deze materialen hoort audiomateriaal of een cd-rom om te oefenen. Ook kan men deze gebruiken in de bibliotheek zelf.

Het doel is het aanleren of het verbeteren van de Nederlandse taal.

Onze doelgroepen zijn anderstalige kinderen, jongeren en volwassen maar ook leerkrachten en  zorgleerkrachten.

Via het taalpunt proberen we ook de bibliotheek laagdrempelig te maken voor anderstalige gezinnen.

Met anderstalige nieuwkomers die recent komen wonen zijn in Ninove organiseert de stad regelmatig wandelingen doorheen de stad waarbij er dan ook een bezoek aan het taalpunt zal gepland worden om de mensen hiernaar toe te leiden.

Ook zal leerpunt en het provinciaal volwassenenonderwijs bezoeken organiseren naar dit taalpunt.

In oktober starten voorleesmomenten over sprookjesfiguren, sinterklaas, kerstmis, de ruimte enzoverder en dit elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 11 uur en speciale voorleesmomenten in schoolvakanties.

Ook zijn er taalkoffers die beschikbaar zijn op de dienst integratie op het stadhuis voor leerkrachten die dit willen uitlenen om mee aan het werk te gaan in hun klassen.

Onze samenleving is multicultureel en wij dienen als stad dan ook de nodige middelen aan te reiken om de anderstalige mensen te helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal.

Dit taalpunt is opnieuw een stap in die richting.

 

 

Fabelta-site

Fabelta-site

Werken Pollarewijk starten in september 2016

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn zal vermoedelijk in september 2016 starten met de werken in de Pollarewijk. Ninove Welzijn besliste in zijn masterplan om 57 woningen in de wijk af te breken en 24 woningen via openbare weg te verkopen. Na een vergelijkende wedstrijd met 19 kandidaten werd 2 DVW (Johan De Wachter en Rik De Vooght) door een 10-koppige jury gekozen als ontwerper voor het project ‘vervangingsbouw Pollarewijk’. De werken zullen in drie fasen verlopen. De bewoners van fase 1 kunnen verhuizen naar het nieuwbouwproject Doornwijk. De bewoners van fase 2 kunnen dan hun intrek nemen in de afgewerkte woonentiteiten van fase 1. De fase 3-bewoners kunnen dan weer wachten tot wanneer fase 2 ten einde is. Alle bewoners die moeten verhuizen, krijgen nog bezoek van een medewerker van Ninove Welzijn. Op die manier krijgt iedereen de kans om individueel vragen te stellen. (CVHN)

 

Schepen van wonen Katie Coppens (sp.a)

 

Bezoekers opgelucht dat oude wandelpaden verwijderd worden – ‘Schandalig’ kerkhof krijgt opfrisbeurt

Heraanleg kerkhof_03De begraafplaats van Ninove, die er al jaren verwaarloosd bijligt, krijgt eindelijk een grondige opfrissing. Twee jaar geleden noemde Georges Stadtfeld het kerkhof waar zijn dochter begraven ligt ronduit schandalig. Net als vele andere bezoekers is hij blij dat er nu eindelijk verbetering komt.

 

Georges Stadtfeld bij de verwijderde betontegels. – Claudia Van den Houte

 

Heraanleg kerkhof_04

Op de begraafplaats van Ninove zijn stadsmedewerkers bezig met de – vaak scheve of gebroken – betontegels van de wandelpaadjes te verwijderen. In de plaats komen er verharde graspaden. Tussen de grafzerken wordt er worteldoek gelegd met daarop Lavasteentjes, waardoor het onkruid meer onder controle kan worden gehouden. “We hopen het overgrote deel van het kerkhof tegen 1 november klaar te hebben”, zegt Marc Dufour, de verantwoordelijke van de begraafplaatsen.

Stadsmedewerkers verwijderen de oude wandelpaden. – Claudia Van den Houte

Heraanleg kerkhof_05

 

 

 

 

 

Het kerkhof van Ninove haalde de krant van 24 juli 2013. – Inge Bosschaerts

 

Afgebrokkelde muur

Het Ninoofse kerkhof ziet er al jaren niet al te fraai uit. Georges Stadtfeld uit Denderleeuw deed twee jaar geleden zijn beklag in onze krant over de schandalige toestand van de Ninoofse begraafplaats. Hij schaamde zich dat zijn dochter er begraven lag. Hij is nu dan ook blij dat er verbetering in zicht is. “Het zal mooi worden”, legt Georges Stadtfeld uit. “Eindelijk wordt er iets aan gedaan. Dat werd hoog tijd. Het onkruid groeide over de zerken. De betontegels van de paden liggen scheef, mensen die slecht te been zijn, kunnen er zich op verongelukken, en langs de – veel te smalle – paadjes stond het ook vol onkruid. Het graf van onze dochter loopt bij hevige regen onder water, omdat de grond niet geëgaliseerd is. Een afgebrokkelde muur werd intussen hersteld en de vuile betonstenen worden verwijderd. Ze zijn op de goede weg. Ze hebben het veel te ver laten komen. Maar mijn vrouw en ik zijn tevreden dat er eindelijk gestart werd met de werken. We hebben vele bezoekers horen klagen dat het hier schandalig is. Als ze willen, kunnen ze van een kerkhof een mooi park maken. Dat kan hier zeker”, aldus Stadtfeld.

Urnevelden

De stad heeft nog meer plannen met het kerkhof. “Langs de achterkant van het oorlogsmonument komen er zeven platen met daarin 700 namen gegraveerd van oud-strijders”, vertelt schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (sp.a). “De graven van de oud-strijders blijven behouden, omdat ze toch wel een speciale betekenis hebben. Maar heel wat namen waren onleesbaar geworden. Aan de kant van de Groeneweg, nabij de sparren, werden er vorig jaar zo’n 200 graven ontruimd zodat er extra urnevelden kunnen komen. Langs de kant van de Denderhoutembaan werden er op de grond die gratis is zo’n 600 graven ontruimd vorig jaar. Daar zal er voortaan worden begraven via de nieuwe manier, met kleinere zerken, meer gras en meer plaats tussen de graven. Aan de overkant werden er van de 1.000 graven op betaalde grond zo’n 200 graven aangeduid om te ontruimen. Het gaat om graven die verwaarloosd zijn. Alleen de graven die niet binnen het jaar hersteld zijn of een nieuwe zerk kregen, worden ontruimd. Anders blijft de begraafplaats er verwaarloosd uitzien. Verder zullen de sparren op de begraafplaats geleidelijk aan worden verwijderd. Gestart wordt met de sparren aan de kinderbegraafplaats, want die liggen soms op de graven en geven een verwaarloosde indruk.” Wanneer de begraafplaats volledig zal opgeknapt zijn, is nog niet duidelijk. “Dat kan nog meer dan een jaar duren.”

 

Stad gaat initiatiefnemers kinderopvang informeren

kinderopvang_01

 

 

 

 

 

 

Het stadsbestuur van Ninove gaat een informatieavond organiseren voor mensen die interesse hebben om zelf een kinderopvang te starten. Zo wil het mensen helpen die met vragen zitten of twijfels hebben.

“Onze diensten krijgen af ten toe mensen over de vloer hierover en wij sturen ze altijd door naar de kinderopvangvoorzieningen”, vertelt schepen van Kinderopvang Katie Coppens (sp.a-). “Sommige mensen zijn wel geïnteresseerd, maar zijn bang om de stap te zetten. De meesten sluiten zich dan ook aan bij een dienst voor opvanggezinnen, omdat het zelfstandige aspect afschrikt: het papierwerk, de boekhouding enzovoort. Er is altijd maar meer vraag naar kinderopvang. Momenteel worden er in Ninove zo’n 450 kinderen opgevangen. Of iedereen effectief opvang vindt binnen Ninove, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat niet iedereen opvang vindt in zijn directe omgeving en soms in een andere deelgemeente moet gaan, wat ook niet ideaal is. Dat is vooral zo voor nieuwe inwoners die al een baby hebben of mensen die gewoon te laat opvang zoeken.”

Momenteel zijn er in Ninove zes kinderdagverblijven: Bambino, De Hartjes, De Troetelbeertjes, Schanulleke, Tito’s kinderopvang en Zonnetje van vzw ’t Breugelkind. Er zijn vijf zelfstandige onthaalouders actief. Verder zijn er twee diensten voor opvanggezinnen. ‘Reddie Teddy’ heeft acht onthaalouders en de Landelijke kinderopvang heeft 28 opvanglocaties, de meeste daarvan zijn alleenwerkende onthaalouders. Bij elke onthaalouders zijn er maximaal acht plaatsen.

De infoavond voor starters van kinderopvang van 0 tot 12 jaar vindt plaats op dinsdag 29 september om 19.30 uur in IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13 A in Ninove. Inschrijven hierover kan via sociale.zaken@ninove.be of 054/31.32.45. (CVHN)

 

Onze diensten krijgen af ten toe mensen over de vloer hierover en wij sturen ze altijd door naar de kinderopvangvoorzieningen”, vertelt schepen van Kinderopvang Katie Coppens (sp.a). “Sommige mensen zijn wel geïnteresseerd, maar zijn bang om de stap te zetten. De meesten sluiten zich dan ook aan bij een dienst voor opvanggezinnen, omdat het zelfstandige aspect afschrikt: het papierwerk, de boekhouding enzovoort. Er is altijd maar meer vraag naar kinderopvang. Momenteel worden er in Ninove zo’n 450 kinderen opgevangen.

 

Nieuw reglement occassionele kinderopvang

Voor mensen die geen werk hebben en plots een opleiding dienen te volgen, een sollicitatiegesprek dienen te doen of een werkaanbieding krijgen is er dikwijls geen onmiddellijke kinderopvang omdat alle kinderopvang volzet is. Thans heeft de stad Ninove een contract met drie kinderopvanginitiatieven Shanulleke in Meerbeke, De Hartjes en Infano in Ninove om in totaal 4 plaatsen vrij te houden zodat zij onmiddellijk een opvangplaats kunnen bekomen. Zij dienen dan bij het vinden van een job direct een plaats in de reguliere kinderopvang te zoeken. De ouder dient dan de volledige dag of halve dag te betalen aan de kinderopvang. Indien de plaats niet ingenomen wordt door een kind betaalt de stad aan de kinderopvang. Dit systeem en het aantal plaatsen wordt geëvalueerd binnen een jaar.

 

 

Heraanleg kerkhof Ninove

 

In het kader van de opwaardering van de begraafplaatsen worden op de begraafplaats in Ninove werken uitgevoerd.

De wandelpaden worden in hun volledige breedte heraangelegd, eventuele begroeiing zoals struiken en bloemen worden verwijderd. Op de wandelpaden op het niet gekochte gedeelte werd gras ingezaaid, op het gekochte gedeelte, de urnenvelden, de begraafplaats van de oud-strijders werd grindgazon aangelegd.

Ook struiken tussen en naast de grafzerken worden verwijderd, en vervangen door lavasteentjes.

Om de nieuw aangelegde paden niet te beschadigen, worden de bezoekers gevraagd deze gedurende een zestal weken niet te betreden. De geplande openstelling van de paden is midden oktober.

Op het nieuw ontruimde gedeelte worden betonsleuven getrokken (als steun voor de zerk) en nieuwe paden aangelegd in grindgazon.

Ook werd een gedeelte van de hagen verwijderd en worden nog 35 bomen in de middenbeuk en 43 bomen rond de kinderbegraafplaats gerooid. De begraafplaats krijgt hierdoor een lichter en opener karakter.

Op woensdag 2 september wordt gestart met het rooien van de bomen. Dit betekent dat de urnen in de middenbeuk en de kinderbegraafplaats niet toegankelijk zullen zijn tijdens de werken.

De werken gebeuren deels door de technische dienst, deels door een aannemer.

Schepen van begraafplaatsen

Katie COPPENS

 

 

Taalspeelbad

De 45 kinderen die deelnamen aan het taalspeelbad, hebben het zomertaalkamp in schoonheid afgesloten. Ze knutselden een dans- en toneelvoorstelling in elkaar en brachten die voor hun ouders in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Anderstalige kinderen van 6 tot 14 jaar konden tijdens het kamp hun taalkennis versterken in jeugdcentrum De Kuip. “Het is de bedoeling dat ze hun kennis van het Nederlands opfrissen voor de eerste schooldag“, vertelt schepen van Integratie Katie Coppens (sp.a).

(CVHN)

Het Laatste Nieuws/Denderstreek – 01 Sep. 2015

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

 

Taalspeelbad_01Taalspeelbad_02  Taalspeelbad_06

Taalspeelbad_03 Taalspeelbad_04 Taalspeelbad_05

 

Camera’s aan alle basisscholen

 

camera_02De stad Ninove heeft aan alle stedelijke basisscholen en aan de muziekacademie camera’s laten plaatsen. Die moeten de gebouwen beschermen tegen vandalisme en diefstallen. Verschillende scholen en de academie kregen daar al mee te kampen. De directies reageren positief op de maatregel.

Er werden in totaal 18 camera’s geplaatst aan zeven verschillende vestigingen van scholen – de twee stedelijke scholen in Ninove, beide vestigingen in Appelterre, en de scholen in Voorde, Denderwindeke en Nederhasselt – en aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans. De kostprijs bedroeg in totaal 26.500 euro. De camera’s moeten helpen om de inbraken, vandalisme en diefstallen tegen te gaan en de algemene veiligheid op de scholen te verhogen. “We kampten met veel vandalisme en inbraken in scholen”, vertelt schepen van Onderwijs Katie Coppens (sp.a). “Soms gaat het om kwajongensstreken, zoals het stelen van drank, maar andere keren werden er fototoestellen of computers gestolen. In sommige gevallen is er ook schade en zijn er herstellingwerken nodig.”

In de basisscholen in Denderwindeke en in Voorde werd al meerdere keren ingebroken. In Denderwindeke werd er een tijdje geleden zelfs iemand op heterdaad betrapt. Het onderzoek loopt echter nog. In de muziekacademie was vooral vandalisme een probleem. Twee jaar geleden werden er liefst twaalf ruiten vernield. De daders raakten vermoedelijk via de brandtrap aan de achterkant van het gebouw op het dak. Op dat ecologisch dak liggen keien als dakbedekking en die ze gebruikten om de ruiten in te slaan. “We hebben er intussen voor gezorgd dat men niet meer op het dak kan”, aldus Coppens. “Ook in de muziekacademie staan waardevolle dingen, zoals de vleugelpiano van zo’n 70.000 euro. Het gaat om een algemene plaag in Ninove. Denk maar aan het vandalisme in de kantine van de atletiekpiste, waar er een tijd geleden veel schade werd aangericht. De camera’s zijn bedoeld om af te schrikken. Niet alles is beschermd, maar het zal toch al een grote verbetering zijn. De politie kan samen met de schooldirectie de beelden bekijken. We zijn al van in de lente bezig met het plaatsen van de camera’s.”

Weinig sociale controle

In de scholen wordt alvast positief gereageerd. “Vooral in Nederhasselt is er van op straat weinig zicht op het gebouw en is er dus weinig sociale controle. We waren al een tijdje vragende partij voor een oplossing tegen vandalisme. Ook in Voorde waren er al een aantal inbraken”, vertelt Karolien Frederickx, directeur van de basisscholen in Nederhasselt en Voorde. Ann Van der Straeten, waarnemend directeur van de stedelijke basisschool in Ninove, zegt dat haar school ook al te maken kreeg met vandalisme. “Eigendommen van de school werden na schooltijd beschadigd.” Ook zij vindt de camera’s een goede zaak. “Zeker omdat er alleen buiten de schooluren wordt gefilmd.”

CLAUDIA VAN DEN HOUTE

Het Laatste Nieuws/Denderstreek – 01 Sep. 2015

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden