Opening van het taalpunt

Taalpunt

Deze week is het de week van de geletterdheid en vandaag , 8 september , de internationale dag van de geletterdheid.

Als schepen van integratie is het een mooi moment om het taalpunt te openen.

Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen de bibliotheek en de dienst integratie.

In het taalpunt in de bibliotheek kunnen taalstimulerende materialen zoals taalcursussen, beeldwoordenboeken, leesboeken en luisterboeken en de krant in eenvoudige taal uitgeleend worden.  Bij veel van deze materialen hoort audiomateriaal of een cd-rom om te oefenen. Ook kan men deze gebruiken in de bibliotheek zelf.

Het doel is het aanleren of het verbeteren van de Nederlandse taal.

Onze doelgroepen zijn anderstalige kinderen, jongeren en volwassen maar ook leerkrachten en  zorgleerkrachten.

Via het taalpunt proberen we ook de bibliotheek laagdrempelig te maken voor anderstalige gezinnen.

Met anderstalige nieuwkomers die recent komen wonen zijn in Ninove organiseert de stad regelmatig wandelingen doorheen de stad waarbij er dan ook een bezoek aan het taalpunt zal gepland worden om de mensen hiernaar toe te leiden.

Ook zal leerpunt en het provinciaal volwassenenonderwijs bezoeken organiseren naar dit taalpunt.

In oktober starten voorleesmomenten over sprookjesfiguren, sinterklaas, kerstmis, de ruimte enzoverder en dit elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 11 uur en speciale voorleesmomenten in schoolvakanties.

Ook zijn er taalkoffers die beschikbaar zijn op de dienst integratie op het stadhuis voor leerkrachten die dit willen uitlenen om mee aan het werk te gaan in hun klassen.

Onze samenleving is multicultureel en wij dienen als stad dan ook de nodige middelen aan te reiken om de anderstalige mensen te helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal.

Dit taalpunt is opnieuw een stap in die richting.

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.