Onthaalbeleid voor nieuwkomers (met vreemde herkomst of de Nederlandse taal onmachtig uit Brussel en Wallonie)

Wie legaal in ons land verblijft kan zich vestigen binnen ons land waar hij wil.  Gemeenten dienen dan ook het toenemende fenomeen dat mensen van buiten Vlaanderen zich in Ninove komen vestigen in goede banen te leiden. Voorheen schreven zij zich in op het stadhuis in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verdwenen zij van de radar. Vanaf 1.01.2017 zal een screener een onthaalgesprek hebben om de interesses en noden van de nieuwkomers te achterhalen. Hun nood aan werk, kinderopvang, Nederlandse les, sport, cultuur,… ontdekken. Verder zullen twee toeleiders ingeschakeld worden die samen met deze nieuwkomers, die dikwijls de Nederlandse taal niet van hun eerste dag in Vlaanderen machtig kunnen zijn,  langs gaan naar de VDAB, interimkantoren, kinderopvang enzovoort om zich in te schrijven en deze nieuwkomers wegwijs te maken.

De kritiek stijgt dat nieuwkomers niet (willen) werken, leefloon van het OCMW ontvangen, geen Nederlandse les (willen) volgen noch de Nederlandse taal (willen) machtig zijn. Zij kunnen als ouders hun kinderen niet bijstaan bij het huiswerk waardoor hun kinderen steeds achterstand hebben op school.

Alles op zijn beloop laten kan niet de bedoeling zijn.

De koe bij de horens vatten en actief met deze mensen aan de slag gaan naar tewerkstelling, Nederlandse les, ook hun deelname aan cultuur en sport , verhoogt hun integratie en de activering van deze nieuwkomers in onze maatschappij. Van iedereen mag verwacht worden dat zij maximaal aan onze maatschappij deelnemen.

Deze nieuwkomers moeten dus niet meer zelf op zoek gaan naar advies en plaatsen waar ze zich moeten gaan aanbieden. Ze krijgen meteen alle informatie op het stadhuis bij hun inschrijving. Vervolgens gaat een toeleider van de stad met hen mee naar de werkgever/vdab/interimkantoor/ kinderopvang/school/… tot onmiddellijke inschrijving en mededeling op welke dagen / uren ze moeten aanwezig zijn.

Hierdoor wordt in een eerste belangrijke fase de taaldrempel of taalexcuus weggenomen. De nieuwkomer die nog geen Nederlandse taal kent bij zijn inschrijving in Vlaanderen en de instantie waar moet ingeschreven worden die enkel Nederlands mag praten volgens de taalwetgeving vormt een enorme barriere. De toeleider is brugfiguur die deze barriere wegneemt.

 

***

 

Dit onthaalbeleid zal vervolgens geëvalueerd worden en bijgestuurd worden waar nodig. Dit project loopt reeds in andere gemeenten rondom de Brusselse rand zoals Dilbeek, Sint – Pieters -Leeuw…

Vervolgens zou het onthaalbeleid moeten uitgebreid worden voor alle nieuwkomers die zich in Ninove inschrijven. Een onthaalbeleid voor iedereen die zich in onze stad komt vestigen . Een onthaalbrochure bestaat reeds voor nieuwkomers die het Nederlands machtig zijn maar ook hier zijn mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hen wegwijs te maken in alle dienstverlening binnen onze stad. Denk maar aan huisvesting voor mensen met beperkingen of specifieke noden zoals begeleiding naar tewerkstelling is het niet altijd duidelijk waar zij  meteen terecht kunnen.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.