Leemontginning / leemputten in het natuurgebied de Diepe Straten

De stad Ninove ontving een nieuwe aanvraag  van grond –en afbraakwerken De Meuter m.b.t.de leemputten in het Galgenveld / de Diepe Straten (gebied tussen Hof ter Duyst en Outer-Lebeke).

De aanvraag omvatte niet het ontginnen van leem doch wel het opvullen van de leemputten met aarde afkomstig van werven van De Meuter.

De stad Ninove heeft geen beslissingsrecht. Het is namelijk de provincie die in dit dossier beslist NA advies van de stad Ninove omdat dit gebied ligt in een provinciaal RUP.

Ninove heeft daadkrachtig en sterk gemotiveerd een NEGATIEF advies gegeven m.b.t. de aanvraag tot opvulling van de leemputten.

De aanvraag van De Meuter betrof het bekomen van een vergunning voor 3 jaar voor het aanvoeren van aarde naar de leemputten van maandagochtend tot vrijdagavond

en dit een 20 tal vrachtwagens per dag. De aanvoer zou verlopen via de Aalstersesteenweg, Denderhoutembaan, Hof ter Duyst en het wegrijden via het Galgenveld / de Diepe straten naar Outer- Lebeke.

Dit zou een enorme druk op de buurt en onze burgers veroorzaken, constant aan-en afrijden van vrachtwagens, onveilige situaties voor (schoolgaande) fietsers, stof en lawaai gedurende enkele jaren.

Onze stad heeft zich doeltreffend verdedigd in Gent bij de provinciale omgevingscommissie via schepen Wouter Vande Winkel en schepen Katie Coppens die samen met de ambtenaar aanwezig waren.

Katie Coppens licht toe dat de stad Ninove zich met hand en tand verzet tegen verdere ontginning van de leemputten of opvulling van de putten gelet op de zware verstoring voor onze burgers en onze natuur dat dit teweegbrengt.

Stad Ninove wenst de nabestemming van deze leemputten te laten ingaan. Dit betekent het behoud van de ontstane putten en hellingen met aanleg voor zachte recreatie voor wandelaars, fietsers, spelende kinderen met bos en eventueel waterpoelen.

Katie Coppens, schepen van ruimtelijke ordening

Geef een reactie

Your email address will not be published.