Infobord met gedicht als sluitstuk inrichting sterretjesweide

Met de plaatsing van een infobord, voorzien van een gedicht van Willie Verhegghe en zijn echtgenote, is de inrichting van de sterretjesweide op de begraafplaats van Ninove finaal afgerond. De sterretjesweide bestond al enkele jaren maar miste wat aankleding. Begin dit jaar werd de weide reeds voorzien van een grote ster en werden er vlinderstruiken …

Continue reading

Ster op begraafplaats symbool voor levenloos geboren kinderen

Dierenbegraafplaats steeds meer in trek: dit jaar al zes dieren begraven op vier maanden tijd, ook natuurbegraafplaats komt stilaan op gang

ZWERFKATTEN VOEDEREN ZONDER POESPAS

      Quote: “Ik was ook de dekentjes waarop ze slapen” Onderschrift: Linda: “De korrels van dit merk kosten me meer dan een wit product, maar ze eten het zoveel liever” Zorro, Sneeuwwitje, Vlekje en hun vier broertjes en zusjes wrijven geregeld tegen de benen van Linda Hemmerijckx. En ze weten waarom. Om de …

Continue reading

Schepen van financiën en stadsontwikkeling licht de plannen voor de stad Ninove toe voor de komende jaren

De meerjarenplanning van de stad Ninove 2020-2025

            De meerderheid heeft een zeer ambitieus financieel meerjarenplan uitgewerkt. Stadskernvernieuwing Dit houdt in de prioritaire ontwikkeling van de OCMW-site. De Kaaischool wordt in 2020 deels gesloopt en een tijdelijke parking wordt aangelegd in afwachting van de ontwikkeling van deze site. De ocmw-site zal ontwikkeld worden met bestemming wonen en …

Continue reading

Provinciale subsidie voor fietssuggestiestroken en biobermen op Industriezone 2

De Oost-Vlaamse deputatie keurde € 120.000 aan subsidies goed voor 6 projecten, die inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. De Ninoofse Industriezone 2 krijgt daarvan € 20.000. Industriezone 2 of het beneden industriepark omvat de Pamelstraat-Oost en de Nederwijk-Oost. Het bestaat sinds eind 1960, maar het duurde nog tot begin de jaren ’70 van de vorige …

Continue reading

50 MILJOEN EURO INVESTERINGEN VOOR DE KOMENDE ZES JAAR

Aan de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan van de komende zes jaar voorgelegd. Er wordt voor maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen voorzien. Als coalitiepartner stipt Samen de voornaamste plannen binnen haar bevoegdheidsdomeinen aan. Financiën: investeringsbestuur zonder belastingverhoging voor onze inwoners Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens wijst op het grote investeringsbudget. “Vele andere steden of …

Continue reading

Fabelta-site

Voor de oude Fabelta-site is de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opstellen (PRUP). De stad Ninove wordt hierbij betrokken maar is geen eigenaar van de grond. De eigenaar is de Beaulieu-groep. Thans is dit industriegrond gelegen binnen de ring rondom Ninove.  De provincie wenst dit dan ook om te vormen tot woongebied. Dit zal …

Continue reading

de OCMW site, Inghelantsite

De Kaaischool werd begin 2019 aangekocht door de stad Ninove zodat heel het gebied samen met de gronden naast het ocmw gebouw De Cooman kunnen ontwikkeld worden. Er zal een bureau aangesteld worden die een gemeentelijk RUP zal opmaken en een visie uitwerkt wat er kan ontwikkeld worden. Alleszins wenst de stad er een nieuw …

Continue reading