Stad Ninove zet via Noodkoopfonds in op de renovatie van de woning van alle burgers

Ninove, 22 maart 2021Ninove kan een beroep doen op de subsidies vanuit het Noodkoopfonds om kwetsbare eigenaars te ondersteunen bij het energiezuinig renoveren van hun woning. Er zullen zo 20 huishoudens een renteloze lening kunnen krijgen van maximum 25.000 euro per woning voor de renovatie van hun woning. Zo wil de stad kwetsbare gezinnen ondersteunen om de kwaliteit van hun woning te kunnen verbeteren. Het project loopt tot en met 2023.

Noodkoopfonds

In 2019 keurde de Vlaamse Regering het Noodkoopfonds goed. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die bij gebrek aan betaalbare huurwoningen noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt. Vaak scoren deze woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid en bij gebrek aan financiële middelen is renovatie vaak niet haalbaar. Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen noodkopers bij het OCMW een renteloze lening van 25.000 euro aanvragen zodat de woning energiezuinig en kwalitatief kan worden gerenoveerd tot ze minstens voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De lening moet pas worden terugbetaald als de eigenaar de woning verkoopt of naar een andere woning verhuist. In alle andere gevallen start het terugbetalen na een periode van 20 jaar.

Begeleiding

In Ninove zal er voor 20 huishoudens een renteloze lening kunnen toegekend worden van maximum 25.000 euro per woning. Daarnaast voorzien Solva en Samenlevingsopbouw ook een uitgebreide begeleiding, gaande van alle bouwtechnische zaken (keuze van werken, keuze van aannemer, opvolging van de werken etc.) tot alle praktische zaken die bij een verbouwing komen kijken.

Veerle Cosyns, schepen bevoegd voor huisvesting: “Gezinnen in armoede kopen vaak kwalitatief slechtere huizen aan omdat de aankoopprijs hiervan aanzienlijker lager ligt. Het zijn vaak woningen met gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld door schimmel, met veiligheidsrisico’s zoals onveilige bekabeling en waar onder meer energiekosten hoog oplopen omdat ramen nog enkel beglazing hebben, ze slecht geïsoleerd zijn,… Renovatieleningen om de woningkwaliteit te verbeteren worden bij banken niet aangegaan of toegestaan omwille van de lage gezinsinkomsten. Met deze renteloze lening willen we deze kwetsbare gezinnen ondersteunen om toch de kwaliteit van hun woning te verbeteren en daardoor bijvoorbeeld de energiefactuur te laten dalen.”

Stad, OCMW Ninove, Solva, Samenlevingsopbouw en Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen zetten samen hun schouders onder dit project.

Meer info?

Sociaal Huis, team Wonen, 054 50 50 50, wonen@ninove.be

Geef een reactie

Your email address will not be published.