50 MILJOEN EURO INVESTERINGEN VOOR DE KOMENDE ZES JAAR

Aan de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan van de komende zes jaar voorgelegd. Er wordt voor maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen voorzien. Als coalitiepartner stipt Samen de voornaamste plannen binnen haar bevoegdheidsdomeinen aan. Financiën: investeringsbestuur zonder belastingverhoging voor onze inwoners Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens wijst op het grote investeringsbudget. “Vele andere steden of …

Continue reading

Fabelta-site

Voor de oude Fabelta-site is de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opstellen (PRUP). De stad Ninove wordt hierbij betrokken maar is geen eigenaar van de grond. De eigenaar is de Beaulieu-groep. Thans is dit industriegrond gelegen binnen de ring rondom Ninove.  De provincie wenst dit dan ook om te vormen tot woongebied. Dit zal …

Continue reading

de OCMW site, Inghelantsite

De Kaaischool werd begin 2019 aangekocht door de stad Ninove zodat heel het gebied samen met de gronden naast het ocmw gebouw De Cooman kunnen ontwikkeld worden. Er zal een bureau aangesteld worden die een gemeentelijk RUP zal opmaken en een visie uitwerkt wat er kan ontwikkeld worden. Alleszins wenst de stad er een nieuw …

Continue reading

De financiële toestand van de stad Ninove

Ninove is een financieel gezonde stad maar de reserves om nieuwe investeringen te doen zijn uitgeput. De stad is volop haar meerjarenplanning aan het opstellen die moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad van december 2019. Hierin worden alle exploitatie-inkomsten (belastingen en retributies) en exploitatie-uitgaven (personeelskosten en werkingskosten) opgenomen maar ook de investeringen die de stad wenst …

Continue reading

Leemontginning / leemputten in het natuurgebied de Diepe Straten

De stad Ninove ontving een nieuwe aanvraag  van grond –en afbraakwerken De Meuter m.b.t.de leemputten in het Galgenveld / de Diepe Straten (gebied tussen Hof ter Duyst en Outer-Lebeke). De aanvraag omvatte niet het ontginnen van leem doch wel het opvullen van de leemputten met aarde afkomstig van werven van De Meuter. De stad Ninove …

Continue reading

5e effectieve kandidaat Kamer, lijst sp.a nr. 16

Beste Kiezer, KATIE COPPENS, stel mij verkiesbaar op de 5e plaats bij de effectieve kandidaten van de SPA lijst nr. 16 voor het Federaal Parlement (Kamer). Met uw stem is mijn verkiezing mogelijk vanop deze 5e verkiesbare plaats. KATIE COPPENS is een energieke advocate van 40 jaar; sinds 01.01.2007 ben ik gemeenteraadslid voor de SPA …

Continue reading

Kandidaat op plaats 3 van de lijst SAMEN

                               

Kandidaat op plaats 3 van de lijst SAMEN voor Ninove – Kiest bewust voor menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit

Mijn persoonsgegevens: Naam: Katie Coppens , ° 17/01/1979 te Ninove (39 jaar) Woont te 9400 Ninove, Albertlaan 184 Gsm 0479/44.97.24 Partner : Steven Segers, ° 7/7/1984 te Ninove (34 jaar) Mama van een zoontje Alexander (2 jaar) Beroep: advocaat met kantoor te 9406 Ninove-Outer, Brakelsesteenweg 173 Tel 054.34.36.60 Website kantoor: www.coppens-pardon.be Passies: lezen, wandelen, tuinieren, sporten …

Continue reading

SOCIALE WOONWIJK BERKENHOF NINOVE

26 chalets werden gesloopt en worden vervangen door 37 appartementen of duplex appartementen waarvan 21 geschikt voor rolstoelstoelgebruikers. Einde der werken is voorzien eind 2019. Katie Coppens (Spa/samen) schepen van sociaal wonen met Stijn Vermassen voorzitter Ninove welzijn (Spa/samen)

Educatief pakket Lou

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseerde de dienst flankerend onderwijs een vorming voor alle basisscholen in Ninove rond het educatief pakket Lou. Dit pakket, dat gericht is op het kleuteronderwijs, is ontwikkeld om diversiteit in al zijn vormen op een speelse en gewone manier in de klas aan te kaarten, zonder dat hier de aandacht …

Continue reading