Onderwijs: infrastructuur én beleid

Stad Ninove investeert voor 8,5 miljoen euro in de infrastructuur van het stedelijk basisonderwijs enerzijds en anderzijds wordt ingezet op aanpak van diverse problemen Stad Ninove investeert 8,5 miljoen euro in vier nieuwe scholen. De stedelijke basisscholen breiden uit of worden vervangen door een nieuwbouw. De Oogappel te Appelterre nam in februari 2017 de nieuwbouw …

Continue reading

De Speelotheek Speelodroom

De speelotheek is geopend op 20.09, een uitleendienst van speelgoed voor jong en oud. De speelotheek is tot stand gekomen door een samenwerking van drie partners Teledienst vzw, ocmw en de stad. De stad en ocmw stellen hun infrastructuur gratis ter beschikking alsook de bekostiging van een coordinator Lien ; Teledienst vzw zorgt voor de …

Continue reading

Veilig terug naar school!

  Voor een veilig schoolbegin zorgen we SAMEN . Om het schooljaar veilig te laten beginnen roept SAMEN op om iedereen attent te maken op hun weggedrag en een veilige schoolomgeving . Doe mee aan de actie en hang de affiche voor het raam.                      

UITBREIDING STADSSCHOOLTJE IKKE PARKLAAN : einde bouwwerken voorzien voor herfstverlof 2017

Vorige vrijdag is gestart met ‘de eerste steenlegging’ officieel de verbouwingswerken aan de school ‘Ikke’ langs de Parklaan. Schepen Coppens bij haar gelegenheidsspeech: ‘Het schooltje barst momenteel uit zijn voegen en heeft nood aan uitbreiding. De container die dienst doet als refter wordt vervangen door een nieuwbouw. Aan het bestaande gebouw worden twee klaslokalen en …

Continue reading

Uitbreiding van het subsidiereglement kinderopvang

Op voorstel van Katie Coppens, schepen van kinderopvang en kindbeleid, werden in  2014 twee subsidies ingevoerd namelijk een locatiepremie (per kinderopvanglocatie) en een anciënniteitspremie (op basis van het aantal jaren dat de kinderopvang bestaat); deze premies worden toegekend ter ondersteuning van de bestaande kinderopvanginitiatieven zowel als om de opstart van een nieuwe kinderopvang te stimuleren. …

Continue reading

Spelotheek

Op 17 september 2017 zal de spelotheek geopend worden door de schepen van kindbeleid Katie Coppens samen met de ocmw voorzitter Lieven Meert. Dit is een uitleendienst van speelgoed die openstaat voor iedereen. Dit zal georganiseerd worden in het gebouw op de hoek van de Onderwijslaan en de Bevrijdingslaan iedere woensdag van 11 uur tot …

Continue reading

Verhoging van de subsidie van het dierenasiel voor katten en honden te Denderwindeke en van de subsidie van het dierenasiel voor weidedieren te Pollare

Schepen van dierenwelzijn Katie Coppens werd de subsidie van de stad aan het dierenasiel verhoogd van 0,25 euro per inwoner naar 0,30 euro per inwoner in 2016 en opnieuw verhoogd naar 0,50 euro per inwoner in 2017 hetzij een subsidie van € 19.000 euro per jaar. Na de zomer zal tevens de nominatieve subsidie aan …

Continue reading

Verjaardag Octopuspalen

Op 31 maart 2017 vierden verschillende basisscholen in Ninove de verjaardag van de verkeersoctopus die het stadsbestuur een jaar geleden ter hoogte van de toegangen tot de scholen plaatste. Verschillende basisscholen besloten een verjaardagsfeestje te organiseren ter ere van de eerste verjaardag van de octopus. Cake in de Vrije Basisschool Meerbeke, een eigen versie van …

Continue reading

Drie nieuwe overkappingen voor de speelplaatsen in de stedelijke scholen te Parklaan, Appelterre Dorp 13A , Seringen in de Groeneweg voor 97.800 euro

De stad investeert deze legislatuur voor 3,4 miljoen euro in drie nieuwbouw scholen voor het stedelijk onderwijs. Op alle vestigingen staan containers doordat er onvoldoende klaslokalen . Deze containers worden vervangen door nieuwbouw. Het stedelijk onderwijs heeft echter in totaal 7 vestigingen en in drie daarvan zijn ook grondige infrastructuurwerken voorzien namelijk voor samen nog …

Continue reading

Realisaties van het Ninoofs stadsbestuur met SPA de afgelopen vier jaar in de meerderheid

Als men aan onze Ninovieters vraagt wat het stadsbestuur realiseerde de laatste 4 jaar of aan het realiseren is, moeten de meeste van onze inwoners het antwoord schuldig blijven. Wij communiceren dus veel te weinig. Vandaar dat ik toch graag eens een overzicht geef. Kan en moet er nog meer gedaan worden , zeker maar …

Continue reading