Ninove bouwt een WelzijnsWinkel op de Burchtstraat

OCMW_bouwt_Welzijnswinkel_NINOVEHeb je het ocmw nodig, of de sociale dienst van de stad? Wil je naar de weeg met je kindje of zoek je kinderopvang? Een babbeltje met een andere ouder of speelgoed ontlenen in de speelotheek? Ga je les volgen bij Leerpunt of zoek je werk? Informatie over je pensioen nodig of gratis juridisch advies?

De zoektocht naar het antwoord op gelijk welke van deze welzijnsvragen en nog tal van andere, vind je als Ninovieter over enkele tijd op 1 plaats in Ninove: in de WelzijnsWinkel.

Het wordt een groots project daar aan de Burchtstraat 50. Waar nu het OCMW gebouw De Cooman staat, verrijst binnenkort een nieuw gebouw. Hier zal je bijna al de belangrijkste diensten vinden die instaan voor welzijn en sociale hulp.

Na de OCMW-raad woensdag, zette ook de Ninoofse gemeenteraad gisteravond dus het licht op groen voor de samenwerking met shm (sociale huisvestingsmaatschappij) Denderstreek om samen een WelzijnsWinkel met een Sociaal Huis en Huis van het Kind te bouwen aan het Gebouw De Cooman in de Burchtstraat. Op deze plek zullen alle sociale diensten van de stad en het OCMW gecentraliseerd worden samen met andere sociale organisaties als Leerpunt en PWA. Daarnaast zullen er ook heel wat zitdagen zijn van VDAB,  de rijksdienst voor pensioenen, het vrijwilligersloket, Dyzo, Inburgering,… Ook het Huis van het Kind komt in hetzelfde gebouw waar plaats zal zijn voor de diensten van Kind & Gezin, Landelijke Kinderopvang, het consultatiebureau, een kinderopvangloket en een speelotheek.

OCMW-voorzitter Lieven Meert is fier op deze samenwerkingsovereenkomst: “ Door de samenwerking met shm Denderstreek die het gebouw zullen bouwen, zullen we binnen enkele jaren over voldoende ruimte beschikken om alle sociale diensten in onze stad te centraliseren op één locatie. Op die manier hoeft een burger met een vraag om hulp of informatie maar naar één plaats te gaan om snel de gepaste hulp te krijgen.”

Schepen van Patrimonium Henri Evenepoel werkte de samenwerkingsovereenkomst uit: “De bouw van de WelzijnsWinkel met  het Sociaal Huis en Huis van het Kind past perfect in onze plannen om de stads- en ocmwdiensten efficiënter te laten samenwerken, het zogenaamde synergieproces. We willen op termijn alle ondersteunende diensten zoals het secretariaat, de personeelsdienst en de financiële dienst van stad en OCMW samenbrengen op de Centrumlaan. En tegelijk centraliseren we alle sociale diensten op de Burchtstraat in het nieuwe Sociaal Huis, dat we WelzijnsWinkel zullen noemen.”

Schepen van kindbeleid en huisvesting Katie Coppens reageert opgetogen: “Heel recent kregen we de erkenning als Huis van het Kind waarvoor we ook een jaarlijkse subsidie ontvangen. Ik ben heel blij dat we binnenkort ook letterlijk een Huis van het Kind zullen hebben waar alle diensten die actief zijn rond kindbeleid een plaatsje vinden. Ook de speelotheek die we binnenkort zullen oprichten samen met vzw Teledienst en het OCMW zal er een plek vinden. De samenwerking met shm Denderstreek biedt bovendien de mogelijkheid om ook 10 sociale appartementen te bouwen in hetzelfde gebouw op de tweede en derde verdieping zodat we toch weer 10 extra gezinnen extra zullen kunnen helpen met betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.”

Geef een reactie

Your email address will not be published.