Inspanningen voor het stedelijk onderwijs , de academie muziek woord en dans en de academie beeldende kunst te Ninove: nieuwbouw, regendaken, camera’s, taallessen, schoolopbouwwerker, busvervoer : schepen van onderwijs Katie Coppens

Er worden de komende jaren veel inspanningen gedaan voor het stedelijk onderwijs te Ninove.

Diverse nieuwbouwen

In 2015 start de nieuwbouw te Appelterre 48. Deze zal in gebruik genomen kunnen worden in september 2016. De nieuwbouw voorziet een aantal bijkomende klaslokalen, een nieuwe refter en turnzaal en een overkapping tussen het oude en het nieuwe gebouw. Bovendien wordt de boomgaard achteraan de school ingericht als speel-en sportplaats.

In 2013 werden subsidies aangevraagd voor een nieuwbouw te Denderwindeke. Enkele weken geleden kregen we van de subsidieoverheid verrassend snel het bericht dat de vermoedelijk in 2016-2017 zal kunnen gebouwd worden. Deze nieuwbouw zal de vier containers voor de kleuters vervangen door een mooi gebouw met klaslokalen , refter en turnzaal voor de kleuters.

Er werd ook een dossier aangemaakt om aan de Parklaante Ninove Centrum een bijgebouw op te richten in de loop van 2016-2017.

Verder zullen de we nodige stappen zetten om ook subsidies aan te vragen voor een nieuwbouw te Nederhasselt.

 

Diverse overkappingen

In 2015-2016 zal de stedelijke school van Appelterre 13A, de Groeneweg en Parklaan een (nieuw) regenafdak krijgen , evenals een luifel voor de academie beeldende kunst aan de Kuip.

 

Camera’s

Enkele weken geleden werden aan alle stedelijke scholen (Voorde, Appelterre, Nederhasselt, Groeneweg, Parklaan, Denderwindeke) en muziekacademies te Ninove centrum en Meerbeke camera’s geplaatst om het vandalisme, inbraken en diefstallen tegen te gaan en de veiligheid te verhogen.

 

Talen

Talen zijn belangrijk voor de individuele ontwikkeling van onze leerlingen . Door de vele Engelstalige filmen op tv merken we dat Engels aanleren vrij vlot verloopt. Met Frans hebben veel leerlingen het moeilijker. De lessen Frans vangen pas aan in het vijfde leerjaar. Sommige scholen doen reeds initiatie Frans met liedjes en muziek vanaf het vierde leerjaar om aan gewenning te doen met de Franse taal. We bekijken om dit te vervroegen naar het tweede leerjaar . In het eerste leerjaar wordt vooral ingezet op lezen van de Nederlandse taal om vooreerst de Nederlandse taal goed machtig te worden.

 

Schoolopbouwwerker

In september 2014 werd een schoolopbouwwerker aangenomen om de ouderbetrokkenheid en communicatie tussen de scholen en anderstalige ouders enerzijds (werken met pictogrammen; dit zijn tekeningen om de communicatie te vergemakkelijken; het uitwerken van een taalbeleid) en ouders die met problemen te kampen hebben (financieel en andere problemen) anderzijds te ondersteunen en acties uit te werken om deze problemen en moeilijkheden aan te pakken.

 

Busvervoer : opgelet mogelijke wijziging in de tarieven

De stedelijke scholen zijn wettelijk verplicht de tarieven van De Lijn te volgen. Tot op heden konden kinderen uit grote gezinnen en kleuters gratis van het stedelijk busvervoer gebruik maken omdat dit ook gratis was bij De Lijn. Vanaf september 2015 gaan er bij De Lijn stemmen op om kleuters verder gratis te vervoeren doch de kinderen uit grote gezinnen te laten betalen. Dit zou betekenen dat vanaf dan het busvervoer in het stedelijk onderwijs ook verplicht betalend wordt voor kinderen uit grote gezinnen. De Lijn heeft enkel haar intentie geuit doch dit nog niet met 100% vastgelegd zodat het nog afwachten is of het gratis busvervoer voor kinderen uit grote gezinnen nu al dan niet gratis blijft of betalend wordt.

 

Katie Coppens

054.34.36.60

katiecoppens@telenet.be

Geef een reactie

Your email address will not be published.