Uitbreiding van het subsidiereglement kinderopvang

Op voorstel van Katie Coppens, schepen van kinderopvang en kindbeleid, werden in  2014 twee subsidies ingevoerd namelijk een locatiepremie (per kinderopvanglocatie) en een anciënniteitspremie (op basis van het aantal jaren dat de kinderopvang bestaat); deze premies worden toegekend ter ondersteuning van de bestaande kinderopvanginitiatieven zowel als om de opstart van een nieuwe kinderopvang te stimuleren.
Hierdoor krijgen alle onthaalmoeders en kinderopvanginitiatieven te Ninove een subsidie van de stad omdat velen onder hen geen subsidies ontvangen van de hogere overheid.
Velen ontvangen tussen de 300 à 700 euro per jaar van de stad die zij kunnen gebruiken volgens eigen wensen.
Deze subsidies worden uitgebreid voor kinderopvanginitiatieven die grote investeringen doen en die zich inschrijven voor de uitbreidingsrondes van kind en gezin om alzo subsidies van de hogere overheid te ontvangen. Doordat de vraag veel hoger is dan de middelen die door de vlaamse regering ter beschikking gesteld worden, vallen veel kinderopvanginitiatieven uit de boot m.b.t. de subsidies van de Vlaamse regering ondanks dat zij aan alle voorwaarden voldoen om van deze subsidies te genieten.
Vandaar dat de stad Ninove deze kinderopvanginitiatieven die zware investeringen doen door bijvoorbeeld grotere groepen van kinderen op te vangen en hiervoor bijvoorbeeld een pand dienen aan te kopen uitsluitend om hun kinderopvang in uit te oefenen, extra subsidies toe te kennen.
Er is nood aan kinderopvang. Dit gaat gepaard met grote investeringen van gebouwen, speelgoed, materiaal, vormingen.
Een kinderopvang moet rendabel blijven. Zij moeten dan ook ondersteund worden omdat er gebrek aan kinderopvang is.
Als de regering hen onvoldoende ondersteunt dient de stad deze rol op zich te nemen.
Voor 2014 betaalde de stad nul euro subsidies. Sedert 2014 wordt er jaarlijks +/- 13.000 euro subsidies verdeeld onder de kinderopvangen en vanaf 2017 zal er ongeveer 25.000 euro per jaar verdeeld worden onder de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders.

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.