Katie Coppens, schepen voor onderwijs, integratie en armoedebestrijding pakt de armoede aan in Ninove

Op 1 augustus 2014 werd Evelien Van hoorde aangesteld als deeltijds schoolopbouwwerker voor de stad Ninove. De stad ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Schoolopbouwwerker is een nieuwe functie binnen de stad Ninove en richt zich vooral op het integratiebeleid en flankerend onderwijsbeleid. De schoolopbouwwerker zal samenwerken met de scholen in Ninove om acties op te zetten om het Nederlands taalgebruik in de scholen te stimuleren, gelijke onderwijskansen te garanderen voor alle kinderen, de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren vergroten, te zorgen dat meer kleuters naar de kleuterschool gaan (gelet dat er geen schoolverplichting bestaat voor kleuters),… Enkele van haar acties zijn een pictogrammenboekje voor scholen, het taalspeelbad voor anderstalige kinderen tijdens de zomervakantie en de opstart van een taal-o-theek (met dvd’s en video’s en prentboeken een taal en via gezelschapsspelen een taal leren; deze kunnen ook uitgeleend worden) in samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast zal de schoolopbouwwerker een netwerkoverschrijdend scholenoverleg op gang brengen tussen de stad, de Ninoofse scholen en alle andere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs en de huiswerkbegeleiding op zich nemen .

Samen met de schoolopbouwwerker is op 1 augustus ook de nieuwe integratieambtenaar Brent Van Lierde gestart. Zij zijn te bereiken via integratie@ninove.be .

Ook is Cynthia Dejaegher  op 1.09.2014 in dienst getreden als ambtenaar armoede / gelijke kansen en dit de helft in dienst van de stad en de helft in dienst van het ocmw.

Zij zal zich inzetten voor de opstart van de spelotheek (uitlenen van speelgoed aan kinderen en kinderopvangvoorzieningen en onthaalouders) , de opstart van het huis van het kind, de samenwerking met tabiti vzw die voor mensen in armoede gratis dierenvoeding verschaft en medische verzorging voor huisdieren, uitbouwen van occassionele kinderopvang , het sinterklaasfeest, kansenpas (waardoor deelnemers slechts ¼ van de prijs betalen en ocmw bijlegt), week van de armoede, paaseierenraap, ter aarde bestelling van behoeftigen.

Vanaf oktober 2014 treedt ook een kinderarmoedecoordinator bij het ocmw in dienst die nauw zal samenwerken met de integratieambtenaar, schoolopbouwwerker, ambtenaar armoede / gelijke kansen.

Dit moet de stad en het ocmw de kans bieden om de stijgende armoede te bestrijden in Ninove.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.