Octopuspalen aan alle basisscholen

Octopuspaal

Persbericht Stad Ninove, 19 april 2016

Stad Ninove is gestart met de plaatsing van Octopus straatmeubilair aan alle basisscholen. Met de gekende Octopustotems, beugels en palen wil de stad de veiligheid in de schoolomgevingen verhogen.

“Met de heel zichtbare totems willen we de herkenbaarheid van de schoolomgevingen vergroten. Zeker voor chauffeurs van buiten Ninove is een verkeersbord als signaal dat je een schoolomgeving nadert onvoldoende,” vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, “De beugels voorkomen foutparkeren – een vaak gehoorde klacht van de gemachtigde opzichters – en laten de toegang tot de school ordentelijker verlopen.”

De plaatsing van het Octopusmateriaal gebeurde in nauw overleg met de directies en ouderraden van de diverse scholen. Een eerste ontwerp kwam van directie en ouderraad en werd gezamenlijk besproken met de dienst mobiliteit. “Die samenwerking was heel vruchtbaar,” vertelt Vande Winkel, “want ouderraad en directie weten het beste waar de pijnpunten zitten in verband met foutparkeren, wat de populairste toegang van de school is en hoe de leerlingen de school bereiken.”

Schepen van Onderwijs Katie Coppens is uiteraard bijzonder tevreden met het project: “Zelfs op chauffeurs uit Ninove zal dit een effect hebben. Je moet al bijzonder lomp zijn om bij het naderen van een Octopusschool de voet niet van het gaspedaal te halen.”

Tegen 1 september moet het project ter hoogte van de gemeentewegen afgerond zijn, in een latere fase zouden ook de gewestwegen Octopuspalen moeten hebben.

Geef een reactie

Your email address will not be published.