17 oktober Dag van de Armoede

dag van de armoede

De armoede is opnieuw gestegen naar gemiddeld 10% in Vlaamse gemeenten, 25% in Wallonië en 50% in Brussel.

Laaggeschoold zijn brengt armoede mee. Tweeoudergezinnen waarin beiden laaggeschoold zijn kampen het meest met werkloosheid, minder goed betaalde flexi-jobs, interimwerk en deeltijds werk.

Een laaggeschoold éénoudergezin die de kosten van huur en electriciteit en verwarming niet kan delen heeft het nog harder te verduren zeker bij werkloosheid maar ook bij voltijdse tewerkstelling en dit is een schrijnende vaststelling.

Meer en meer verdringen de hooggeschoolden (unief en hogeschool) en de gemiddelde geschoolden (secundair diploma) de laaggeschoolden (zonder secundair diploma) van de arbeidsmarkt.

Enkel de gezinnen waarin minstens één partner gemiddeld of hooggeschoold is kunnen het meestal nog beredderen en hebben het minst kans om in armoede verzeild te geraken.

Onderwijs is een grote sleutel om armoede aan te pakken.

 

De stad Ninove heeft de afgelopen vijf jaar vele projecten opgestart om de mensen in armoede te ondersteunen:

– occassionele kinderopvang (sollicitaties, Nederlandse les, crisissituaties);

– de spelotheek (uitleendienst speelgoed – zeer lage prijzen);

– de katrol (gezinsondersteuning);

– onthaalmedewerker en toeleider nieuwkomers (begeleiding

bij (interim)werk/ inschrijving hobby’s,…)

– schoolopbouwwerker en toeleider op school (onbetaalde facturen, pesten, inschrijving leerlingen in hobbyclub,…)

-voorrangsreglement voor senioren + 65 en mensen met beperking op sociale woningen

-time-out project (tegen schooluitval; hulp aan leerlingen die schoolmoe zijn)

 

In Ninove willen we dat iedereen erbij hoort !

Een warme oproep om mensen in armoede een warm hart toe te dragen.

 

Katie Coppens schepen van Armoedebestrijding Ninove

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.