NINOVE ♥ DIEREN

Choco

 

 

Ninove heeft een hart voor dieren.
En dat merk je aan de maatregelen en voorzieningen die er zijn!

 

Dierenpolitie
Sinds januari 2014 heeft de stad een dierenpolitie.
Een aantal politie-inspecteurs zet zich, bovenop hun overige taken, in voor het dierenwelzijn in onze stad. Zij geven richtlijnen aan de eigenaars van dieren wanneer vastgesteld wordt dat de dieren niet optimaal worden verzorgd, proberen dierenleed te voorkomen of treden op bij dierenmishandeling.
Eveneens werden regels voor dieren (onder meer m.b.t. katten, honden, paarden in het bijzonder en alle dieren in het algemeen) m.b.t. voeding, verzorging en huisvesting opgenomen in het gasreglement van de stad Ninove waarover de gasambtenaar waakt. Inbreuken op het reglement zal een verwittiging of verzoek tot aanpassing binnen een bepaalde termijn volgen, bij gebreke waarvan naast een pv van politie een gasboete kan volgen.
Weet jij dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt?
Meld dit aan het Meldpunt
Dierenwelzijn via politie Ninove,
Onderwijslaan 75, 9400
Ninove, 054 31 32 32,
pz.ninove.dieren@police.belgium.eu
Kattensterilisatie
De stad investeert ook zo’n 40.000 euro per jaar aan sterilisatie van wilde katten (het vangen, steriliseren, castreren en terugplaatsen).
Om een gezonde en beperkte kattenpopulatie in de stad te krijgen, vangt Dierenasiel Ninove vzw zwerfkatten. Ze worden door een dierenarts onvruchtbaar gemaakt en opnieuw vrijgelaten op de vangplaats.
Zieke dieren worden verzorgd en indien echt nodig pijnloos uit hun lijden verlost.
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand (behalve in januari en november) plaatst Dierenasiel Ninove vzw vangkooien op de probleemlocaties. De kooien
blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de veearts voor behandeling. Na de behandeling worden de katten terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen. Heb je een huiskat, voorzie ze dan van een halsbandje of hou ze binnen op elke maandag, dinsdag en woensdag van de tweede volledige week van de maand.
Zwerfkattenlocaties kan je melden aan de technische dienst (054 31 77 10) of via www.ninove.be (meldingen en klachten).
Hondenweides
Op de hondenweide in het stadspark (kant sporthal) kunnen honden vrij rondlopen. Deze bestaat sedert 2015. Er wordt een tweede hondenweide aan de Abdijstraat in Ninove. Aangelegd tegen de lente / zomer 2018.
Subsidies
De stad verhoogde de subsidie voor het dierenasiel voor honden en katten in Denderwindeke van 0,25 euro naar 0,30 euro in
2016 en naar 0,50 euro per inwoner in 2017.
De Ark van Pollare, het asiel voor weidedieren in Pollare, krijgt sinds 2 jaar een nominatieve subsidie van 1.000 euro per jaar. In 2018 wordt deze subsidie verhoogd naar 5.000 euro per jaar (onder voorbehoud van goedkeuring budget 2018 door de gemeenteraad).
Dierenbegraafplaats
De stad plant een dierenbegraafplaats achter het kerkhof aan de Groeneweg in Ninove. Het dossier liep echter vertraging op door de één jaar geleden ingevoerde verplichte archeologienota. Er werden in de sleuven geen archeologische vondsten gevonden. De vergunning is aangevraagd en in eindfase. Na goedkeuring wordt de aanlegprocedure opgestart zodat dit vermoedelijk tegen de zomer/herfst  2018 kan gerealiseerd /geopend worden.
Katie Coppens, schepen van dierenwelzijn

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.