Juridische weetjes: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling

Wist U dit?

Hoge schuldenlast: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling via de Arbeidsrechtbank en de gevolgen voor beslag op loon, meubels, woning enz.
Bij budgetbeheer beheert het ocmw de financiën van een persoon / gezin met een hoge schuldenlast. Het ocmw ontvangt de inkomsten en doet de betaling van de vaste uitgaven en betaalt aan de betrokkene maandelijks een leefgeld voor voeding en kledij en medische uitgaven. De schuldeisers en gerechtsdeurwaarders kunnen in dit systeem nog altijd beslag leggen op loon, meubels, woning enz. van deze persoon /gezin.

Bij aanvraag van een collectieve schuldenregeling via een advocaat stelt de Arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan. Vanaf dan kan geen beslag meer via gerechtsdeurwaarder op loon, woning, meubels, auto noch uithuiszetting ingevolge achterstallige huishuur. De schuldbemiddelaar geeft maandelijks of wekelijks een leefgeld aan de schuldenaar en stelt een afbetalingsplan op voor de schuldeisers waarbij de schuld in hoofdsom wordt terugbetaald aan de schuldeisers met kwijtschelding aan de schuldenaar van intresten en gerechtskosten (en soms ook kwijtschelding van een deel van de hoofdsom) en dit gespreid over een aantal jaren waarna de schuldbemiddeling wordt stopgezet en de betrokkene schuldenvrij een nieuwe start kan nemen.

2 reacties

  1. Ideale cursus, eindelijk in beetje inzage gekregen hoe het allemaal een beetje in zijn werk gaat, geen rare verrassingen meer zoals aanmaningen en dwangbevelen.

  2. Collectieve schuldenregeling is op de eerste plaats goed maar dan wel eerst via OCMW ,zo heeft men inzage van de lopende zaken ,men word automatisch doorgestuurd naar een advocaat als de schulden te hoog zijn.

Geef een reactie

Your email address will not be published.