Juridische weetjes: Eerstelijnsbijstand en tweedelijnsbijstand

Eerstelijnsbijstand (gratis juridisch advies) en tweedelijnsbijstand (geheel of gedeeltelijke gratis bijstand van een advocaat in een procedure)
1e lijnsbijstand: dit is gratis mondeling juridisch advies door een advocaat. Dit gaat door in het OCMW te Ninove, Burchtstraat 50 op dinsdagnamiddag van 14-16 uur. Er dient vooraf een afspraak via het OCMW vastgelegd te worden. (tel.: 054.51.53.50)
2e lijnsbijstand: Personen met beperkte financiële middelen kunnen (geheel of gedeeltelijk) gratis bijstand van een advocaat bekomen in het kader van een procedure. Elke advocaat kan pro deo optreden. Indien de aangesproken advocaat dit niet wenst, kan men zich tot het pro deo bureau richten dat gevestigd is te Aalst, Graanmarkt 1, elke werkdag van 11u30 tot 12u30 (tel.: 053.82.07.97).
De maximale inkomsten van een alleenstaande of een gezin (gezinsinkomsten betekent dat alle inkomsten van alle personen die onder één dak wonen dienen te worden opgeteld) om gerechtigd te zijn op 2e lijnsbijstand zijn als volgt:
Alleenstaande: volledig gratis (max. € 907,00 netto/maand); gedeeltelijk gratis (tussen € 907,00 en € 1.165,00 netto/maand)
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste: volledig gratis (max. € 1.165,00 netto/maand (=gezinsinkomen)); gedeeltelijk gratis (tussen € 1.165,00 en € 1.423,00 netto/maand (=gezinsinkomen)).
Alle bedragen worden verhoogd met € 154,04 per persoon ten laste.
Bij gedeeltelijk gratis 2e lijnsbijstand beslist het pro deo bureau hoeveel de persoon zelf aan de advocaat moet betalen. Dit schommelt meestal tussen € 25 à € 125.
Documenten: Voor een aanvraag 2e lijnsbijstand dient men volgende stukken af te geven: 1/ een uittreksel uit het bevolkingsregister (gratis af te halen op het stadhuis) en de inkomstenbewijzen van de laatste twee maanden (rekeninguittreksel of loonfiches).”

Geef een reactie

Your email address will not be published.