Herverkiezingen of niet ?

Dhr. Rudy Corijn, medelijstduwer van NVA, diende klacht in tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 om drie redenen:

1° een wagen met CD&V affiches die te dicht stond bij een stemlokaal in centrum Ninove,

2° het om stipt 13 u dichtgaan van het stemlokaal (dat later opnieuw werd geopend) aan het zwembad  waarbij nog een hele rij wachtende mensen aan het aanschuiven waren,

3° een facebookbericht waarbij Forza(Vlaams Belang)-lijsttrekker D’haeseleer pintjes beloofde aan al wie in het kieskotje zijn bolle kleurde en er een foto van namen.

De Raad voor verkiezingsbetwistingen heeft op 17.12.2012 de verkiezingen te Ninove ongeldig verklaard enkel op grond van de derde klacht nl. de pintjesbelofte. De twee andere klachten werden verworpen.

De partijen Open Vld, het kartel SP.a-Groen en CD&V verweren zich en hebben op 26.12.2012 hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.

De Raad van State zal uitspraak doen eind februari 2013.

Ofwel bevestigt zij de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen en worden er binnen de 50 dagen, dit zal in de eerste helft van april 2013 zijn, nieuwe verkiezingen voor groot Ninove georganiseerd.

Ofwel wordt de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen ongedaan gemaakt en is de verkiezingsuitslag van 14.10.2012 de definitieve uitslag en zullen vanaf maart 2013 de nieuw verkozen gemeenteraadsleden en schepenen hun eed afleggen in de gemeenteraad.

Voorlopig blijven de oude verkozen gemeenteraadsleden en schepenen die verkozen werden op 6.10.2006 in de gemeenteraad zetelen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.