Meer dierenwelzijn te Ninove

Politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken is de enige zone in Vlaanderen met een volwaardige dierenpolitie en dit sedert 2007. Een jaar later nam de Waalse politiezone te Hoei een gelijkaardig initiatief.
Reeds 42 gemeenten in Vlaanderen hebben al een Schepen voor dierenwelzijn. In Nederland hebben erg veel politiezones iemand in dienst die weet om te gaan met dieren.
De Stad Ninove heeft reeds een inspanning gedaan voor sterilisatie van zwerfkatten.
In andere steden werd door het stadsbestuur campagne gevoerd tegen de steeds toenemende dierendumping, rond hondenpoep en rond het effect van vuurwerk op paarden, honden en andere gezelschapsdieren.
In Sint – Truiden is de ervaring van de politie dat er veel meer meldingen zijn sedert dat een aparte man zich met dierenwelzijn bezig houdt. In 85 gevallen werd een PV opgemaakt waarvan 53 gevallen expliciete inbreuken betroffen op de wet op de dierenbescherming.
Vele burgers hechten belang aan dierenwelzijn.
Ik stel dan ook voor om binnen het Ninoofse politiekorps iemand verantwoordelijk te maken voor dierenwelzijn en naar analogie ook een Schepen bevoegd maken voor dierenwelzijn in onze Stad Ninove

U kan de actie voor meer dierenwelzijn steunen door een profielbadge op je facebook toe te voegen via deze link.

Groeten

Katie

1 reactie

  1. Goed initiatief! Nederland is ons voor maar ongetwijfeld moet er een belgische dierenpolitie (DP) volgen! DP moet, nmi, niet alleen de wettelijke bepalingen rond dierenwelzijn kennen, maar ook de dierspecifieke natuurlijke behoeften, die helaas niet altijd in een wettekst vertaald worden. Om een voorbeeld te geven: het is niet sociaal aanvaard om een hond gedurende 24u op te sluiten in een kooi, net groot genoeg om zich eens om te draaien, en dan na 24u eens een uurtje uit te laten, aan de leiband, op het tempo dat de eigenaar wilt, in de richting dat de eigenaar wilt, in de tuin of binnenkoer. Maar het is wel sociaal aanvaard bij paarden. Behalve het optreden van een DP, moet er ook nog meer proactief aan dierenwelzijnbeleid gedaan worden. Misschien meer huisvestingsnormen beschrijven voor huis-en landbouwdieren, die uiteraard door biologen die gespecialiseerd zijn in ethologie of gedragwetenschappen, onderbouwd zijn. Dergelijk initiatief zijn wij gestart in Geraardsbergen, met de ponyclub puur natuur waarbij de opzet bestaat uit het “goede voorbeeld” geven aan kinderen die een pony willen: natuurlijke huisvesting, sociale contacten, voeding, natuurlijke verzorging, respect voor natuurlijke behoeften, etc staan centraal. Maar uiteraard kan het net zo voor een vis, een hond, een kat of een ander dier. DP moet er dus absoluut komen, maar heeft pas zijn nut als dit geleid wordt door gedragsbiologen kleine -en grote dieren, die de normen mbt dierenwelzijn vastleggen, en de DP die de toepassing er van controleert en op tekortkomingen reageert. Ik sta in die zin dan ook 100% achter dit initiatief.

Geef een reactie

Your email address will not be published.